Sunday , May 31 2020
Home / บทความ / ขอพูดด้วยคน / โต๊ะบรรณาธิการ ประจำวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559

โต๊ะบรรณาธิการ ประจำวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559

สื่อสิงคโปร์สรุป 3 สิ่งสำคัญที่โลกได้เรียนรู้จากการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 “บุคคลไม่อาจอยู่ค้ำฟ้าแต่ความดีจะคงอยู่ตลอดกาล”

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม2559 เว็บไซต์ Todayonline.com ของประเทศสิงคโปร์ ได้ลงบทความของ “คอรีนลีเฉียน” ในคอลัมน์ “VOICES “ซึ่งได้สรุปประเด็นที่น่าสนใจ 3 สิ่งที่โลกได้เรียนรู้จากกรณีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต

โดยเนื้อหาในบทความระบุว่า… ตามที่สื่อฯ ได้นำเสนอข่าวเราจะเห็นได้ว่าประชาชนชาวไทยนั้นเสียใจมากเพียงใดต่อการสวรรคตของพ่อหลวงที่พวกเขารัก ประชาชนหลายคนรู้สึกหวั่นต่ออนาคตของประเทศไทยหวั่นว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะไม่แน่นอน เพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าสิ่งที่โลกได้เรียนรู้จากการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นั้นมีอะไรบ้าง

1. ในขณะที่ประชาชนชาวไทยเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นผู้นำที่ทำให้คนในชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในประเทศที่มีการแบ่งแยกทางการเมืองเช่นนี้ คำสอนและความดีของพระองค์น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนไทยเป็นปึกแผ่นเพราะฉะนั้นการสูญเสียผู้นำจึงไม่น่าจะนำมาซึ่งความแตกแยกได้บุคคลไม่อาจอยู่ค้ำฟ้าแต่ความดีจะคงอยู่ตลอดกาล ดังนั้นเราควรที่จะเรียนรู้จากผู้นำที่ดีให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้และคนทุกคนควรที่จะนำสิ่งเหล่านั้นมาพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและคงอยู่ต่อไป

2.ประเทศต้องก้าวหน้าต่อไปเพื่อสืบหาผู้นำที่เหมาะสมที่พร้อมที่จะเข้ามาเป็นผู้นำได้ในทุกโอกาส การลงทุนเพื่อเลือกผู้นำที่ดีเป็นการพัฒนาอนาคตของชาติ

3. นักท่องเที่ยวได้รับคำแนะนำว่า ต้องระวังการกระทำและแต่งตัวอย่างสำรวมเหมาะสมด้วยการสวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่มีสีฉูดฉาดในที่สาธารณะ ในระหว่างที่ประเทศไทยไว้ทุกข์เป็นเวลา 1 ปี สิ่งนี้สอนให้เราทุกคนได้รู้ว่าเราต้องตระหนักถึงวัฒนธรรมและประเพณีของบ้านเมืองอื่นไม่มีใครดีไปกว่าใคร

การสูญเสียผู้นำที่ยิ่งใหญ่แต่ละคนได้สอนบางสิ่งให้ชาติและโลกได้รู้เราได้เรียนรู้ว่าผู้นำที่ยิ่งใหญ่นั้นหาไม่ได้ง่ายๆ ดังนั้นเพื่อความมั่งคงของชาติเราจะต้องก้าวต่อไปสนันสนุนผู้นำที่ดีทั้งหลาย

ในระดับบุคคลเราต้องเรียนรู้ที่จะเคารพวัฒนธรรมอื่นด้วย

ขอเสริมความเห็นส่วนตัวว่า “ความดีและความถูกต้องของผู้นำจะทำให้ประชาชนไทยรวมกันอยู่ได้อย่างเป็นปึกแผ่น สมตามพระประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลเดช”

Through the media, we have seen how the Thais have been mourning. Citizens are afraid for Thailand’s future and that the political situation will be unstable. So what can the world learn from King BhumibolAdulyadej’s death?

First, while many Thais believe that he was a unifying national leader in a politically divided country, it should be his teachings and spirit that unify the nation (“Thailand must build on King’s great legacy”; Oct 17).

The loss of a good leader should not lead to a disjointed nation. Men cannot last forever, but their legacy can.

We should learn from a good leader as much as possible, and citizens should inculcate his or her values to make the nation flourish in the long run.

Second, a nation must be forward-looking in nurturing good leaders to take over at any point. To invest in this is equivalent to improving the nation’s future.

Third, tourists are being advised to be more sensitive and to wear respectful, somberclothing in public places as Thailand embarks on a year of mourning. The lesson for all of us is to be aware of others’ cultures and practices, and to put ourselves in another person’s shoes. No group is superior to another.

The death of each great leader teaches a nation and the world something. We have learnt that a great leader is hard to find, though leaders can be groomed. To ensure stability, we must be forward-looking.

And at an individual level, we must learn to be culturally sensitive.

Check Also

สนามรบใหม่ของสหรัฐฯ? “ฮ่องกง”

ประเด็นร้อนแรงเท่าข่าวไวรัสโควิด -19 คือข่าวการผ่านร่าง พรบ. Hong Kong Human Rights and Democracy Act โดยคองเกรสของสหรัฐฯ ทั้งสภาล่างและสภาบนด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ว่าสหรัฐฯ จะเข้ามาแทรกแซงการเมืองในเกาะฮ่องกงแล้วอย่างเปิดเผยและเต็มตัวโดยการอ้างคำว่า สิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *