Sunday , May 31 2020

ชุมชนคนรักธรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 ได้ไปร่วมกิจกรรมกับชุมชนคนรักธรรมที่กริฟฟิตพาร์คกลางมหานครลอสแอนเจลิส อากาศอบอุ่นดีมาก ต้นไม้ใบหญ้าเขียวขจี สมาชิกแห่งชุมชนคนรักธรรมค่อยๆทยอยเข้ามาที่กริฟฟิตพาร์ค
เวลา 10.15 น. พวกเราเริ่มการทำวัตรสวดมนต์แปลด้วยจำนวนพระภิกษุสงฆ์ห้ารูปญาติโยมอีกจำนวนหกคน คิดถึงวันเริ่มต้นมาพาร์คใหม่ๆวันไหนมีคนมาร่วมครบสิบคนก็ดีใจกันนักหนา
ชุมชนคนรักธรรมทำกิจกรรมกันมาสิบกว่าปี มีท่านพุทธศาสนิกชนที่ได้ทราบว่าพวกเรามีกิจกรรมวนเวียนมาเยี่ยมเยือนและทำกิจกรรมร่วมกันมากมาย คนที่มาเยี่ยมเยือนมีหลายประเภท ที่มาเพื่อสังเกตการณ์ก็มีมาก มาเพื่อสนทนาข้อข้องใจก็มีไม่น้อย หลายท่านบอกว่าอ่านบทความของอาตมาเป็นประจำแล้วอยากจะมาพบแค่นั้นไม่ต้องคุยอะไรกันมากเพราะอ่านบทความทุกสัปดาห์เหมือนกับการคุยนั่นแหละ
ญาติโยมหลายท่านมาพบกันแล้วก็อยู่ร่วมงานกันมาถึงทุกวันนี้เพราะชอบแนวทางของการทำกิจกรรมทางศาสนาที่เน้นความเรียบง่ายสบายๆภายใต้ร่มเงาแห่งแมกไม้นานาพันธุ์ภายใต้ร่มเงาแห่งพระธรรมของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวกัน เป็นเรื่องแห่งความสุขสงบเย็นทั้งภายนอกภายใน
ญาติโยมจำนวนมากที่เป็นสมาชิกประจำหายหน้าหายตาไปหลายท่านต้องกลับเมืองไทยบ้าง มีงานประจำที่ต้องทำบ้าง ย้ายไปอยู่ที่อื่นๆบ้างตามสถานการณ์ที่เป็นไป
ต้องขอชื่นชมสมาชิกที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงยืนหยัดจนมาถึงทุกวันนี้ชนิดไม่ถอยไม่ว่าจะฝนตกแดดออกหรือจะเป็นอย่างไร เป็นตัวอย่างว่า การทำงานใดๆถ้าต้องการให้มั่นคงก็ต้องยืนหยัดอย่างอดทนและเหนียวแน่น
กิจกรรมที่ทำกันเป็นประจำขาดไม่ได้คือ ทำวัตรสวดมนต์แปล นั่งสมาธิภาวนา ตักบาตร เวลาตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จะสวดพาหุงเพื่อให้ผู้ตักบาตรได้ฟังไปด้วยจิตใจที่สงบเป็นบุญกุศลในทุกก้าวย่าง
เมื่อตักบาตรเสร็จแล้ว เพื่อให้การถวายทานมีบุญมากและอานิสงส์มากจึงร่วมกันถวายสังฆทานอีกครั้งหนึ่ง ด้วยความสำนึกแห่งความประทับใจที่ทุกท่านออกมาจากบ้านใกล้บ้างไกลบ้างเพื่อมาสร้างชุมชนคนรักธรรมให้เข้มแข็ง สิ่งใดที่นำมาให้ถวายทานล้วนทรงค่ายิ่งนักจึงปรารถนาให้สิ่งเหล่านั้นได้มีคุณค่าทางจิตใจอันสูงส่ง
เมื่อถวายสังฆทานเสร็จแล้ว พระสงฆ์ตักอาหารใส่บาตรของแต่ละท่านแล้ว มอบอาหารให้ท่านสาธุชนที่ไปร่วมกิจกรรมได้รับประทานกันอย่างอิ่มหนำสำราญ
เมื่อรับประทานเสร็จแล้วถ้ายังมีอาหารเหลือเฟือก็แบ่งปันกันนำไปรับประทานต่อที่บ้านเพื่อมิให้อาหารต้องทิ้งอย่างไร้ประโยชน์เป็นการช่วยกันประหยัดทรัพยากรและประหยัดพลังงานของโลกได้อย่างดี
รับประทานอาหารกันแล้ว แสดงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันแล้ว ก็มาช่วยกันเก็บและแยกขวดและกระป๋องในโครงการรักษ์โลกรักน้องเพื่อนำเงินรายได้จากการขายขวดและกระป๋องนี้ไปช่วยเหลือน้องๆนักเรียนในท้องถิ่นกันดารต่อไป ซึ่งรายได้ที่เกิดจากกิจกรรมนี้ ช่วยเหลือค่าอาหารกลางวันแก่นักเรียนได้ปีละหลายหมื่นบาทหรือบางปีเคยเดินทางไปมอบเงินเหล่านี้เป็นแสนบาท
คำว่า รักษ์โลก ก็คือช่วยกันรักษาโลกด้วยการช่วยกันเก็บขยะที่กลาดเกลื่อนบนผืนโลกให้สะอาดสะอ้าน
คำว่า รักน้อง คือ นำขวดและกระป๋องที่เก็บมานี้ไปจำหน่ายเพื่อให้น้องในถิ่นห่างไกลได้รับประโยชน์แม้จะน้อยนิดแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความมีน้ำใจที่ชาวไทยโพ้นทะเลยังระลึกถึงเมืองไทยและต้องการช่วยเหลือลูกหลานไทยที่ใฝ่การศึกษา
เมื่อช่วยโครงการรักษ์โลกรักน้องแล้ว จึงร่วมกันฟังธรรมต่อไป การศึกษาธรรมยามบ่ายเป็นหัวใจสำคัญของชุมชนคนรักธรรมทีเดียว จุดเริ่มต้นของชุมชนคนรักธรรมอยู่ที่การศึกษาธรรมะต่างๆอย่างลึกซึ้ง บางคราวก็เปิดสอนพระไตรปิฎกกลางแจ้ง บางคราวนำเอาหลักธรรมจากนวโกวาทมาบรรยาย สำหรับปีนี้มีการนำเอาธรรมบทซึ่งประกอบด้วยพุทธภาษิตหรืออาจจะเรียกตามกระแสว่า พุทธวจนะ และนิทานธรรมบทมาเล่าประกอบ ฟังธรรมและฟังนิทานใต้ต้นไม้ได้บรรยากาศที่มีความสุขและสนุกสนาน
เมื่อเก็บประเด็นธรรมมาบรรยายและเล่านิทานอย่างครบถ้วนแล้วก็แยกย้ายกลับบ้านด้วยความอิ่มท้อง อิ่มธรรม อิ่มใจกันทั่วหน้า
หลังจากเดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลายรัฐหลายแห่งทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยกลับมาเห็นกิจกรรมธรรมะที่มีสาระและมีความสุขยังมั่นคงเหนียวแน่นก็มีความสุขใจมากและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุมชนคนรักธรรมจะดำรงอยู่คู่กับผู้รักธรรมได้ร่วมกันศึกษา ปฏิบัติและเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกันตลอดไป
วัดพุทธปัญญา เมืองโพโมน่า รัฐแคลิฟอร์เนีย
วันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 9.00 น.

Check Also

ตำราดูพระอริยะ

มีคนหลายคนเมื่ออ่านบทความเรื่อง พระอริยะหรือพระปลุกเสกแล้ว ได้พากันถามว่า จะมีหลักในการดูพระอริยะอย่างไร หรือ พากันขอร้องให้อาตมาเขียนตำราดูพระอริยะให้หน่อย อาตมาขอตอบไว้ในที่นี่ด้วยเสียงดังๆให้ได้ยินโดยทั่วกันว่า อาตมายังมิใช่พระอริยะขั้นใดขั้นหนึ่ง จึงไม่สามารถจะชี้ว่า พระรูปไหนเป็นพระอริยะหรือไม่ ที่ทราบอยู่รูปเดียวและยืนยันได้ว่า ยังไม่เข้ากระแสพระอริยสงฆ์คือ อาตมานี่แหละ เพราะดูๆแล้วสังโยชน์ในใจของอาตมายังเต็มเปี่ยมมิได้ขาดตกบกพร่องลงไปเลย เพียงแต่ในสถานการณ์ใดจะแสดงสังโยชน์ข้อไหนออกมาเท่านั้นเอง ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *