Wednesday , August 12 2020
Home / บทความ / Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ / กรม สบส. จับมือ TCELS ร่วมส่งเสริมการใช้เครื่องมือแพทย์อย่างครบวงจร และส่งมอบหน้ากากผ้า เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันโรคโควิด-19

กรม สบส. จับมือ TCELS ร่วมส่งเสริมการใช้เครื่องมือแพทย์อย่างครบวงจร และส่งมอบหน้ากากผ้า เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันโรคโควิด-19

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”

“DHSS News” ฉบับวันที่ 19 มิถุนายน 2563

สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ขณะนี้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ยังคงเป็นวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ไขในทุก ๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย หนึ่งในสิ่งที่สำคัญต่อการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็คือ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในวันนี้เราก็มีเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมาให้ท่านผู้อ่านทุกท่านได้รับทราบกัน

 

เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การส่งเสริมและสร้างความตระหนักการใช้เครื่องมือแพทย์อย่างครบวงจร” ระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และดร.นเรศ  ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์  เป็นผู้ลงนาม โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักการใช้เครื่องมือแพทย์อย่างครบวงจร และการวิจัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข การพัฒนาบุคลากรการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย นอกจากนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ยังได้มอบหน้ากากผ้า จำนวน 40,000 ชิ้น ให้กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ไว้ใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ในครั้งนี้ถือเป็นประโยชน์ในด้านเครื่องมือแพทย์เป็นอย่างมาก และยังมีส่วนช่วยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยอีกด้วย หากมีเรื่องราวดี ๆ น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านทุกท่าน เราจะนำมาฝากอีก สำหรับฉบับนี้ขอจบเพียงเท่านี้ กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” สวัสดีจาก “DHSS News”

 

“DHSS News”

Website: https://www.thailandmedicalhub.net/

Facebook’s Fanpage: Medicalhub.TH

E-mail: medicalhub.hss@gmail.com

Hotline: 1426

Check Also

สบส. จัดประชุมประชุมชี้แจง การใช้งานแอปพลิเคชัน DDC-Care และ COSTE รองรับ AHQ

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 14 สิงหาคม 2563 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ...