Thursday , July 9 2020
Home / บทความ / Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ / กระทรวงสาธารณสุข ให้การสนับสนุน “โครงการ Frontline Stays” ของ Airbnb (แอร์บีเอ็นบี)

กระทรวงสาธารณสุข ให้การสนับสนุน “โครงการ Frontline Stays” ของ Airbnb (แอร์บีเอ็นบี)

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”

“DHSS News” ฉบับวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat
เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ตามที่ทุกท่านทราบกันว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบในการใช้ชีวิตประจำวันของเราในทุก ๆ ด้าน ซึ่งหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือ บุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่กันหนักกว่าเดิมเพื่อต่อสู้กับสถานการณ์นี้ ด้วยเหตุนี้กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ร่วมให้การสนับสนุน “โครงการ Frontline Stays” ของ Airbnb (แอร์บีเอ็นบี) โดยจะมีรายละเอียดอย่างไรสามารถติดตามได้ในวันนี้

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้จัดพิธีแถลงข่าว เรื่อง “กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ Airbnb สนับสนุนโครงการที่พักฟรีแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าสู้โควิด-19 ในประเทศไทย” ขึ้น ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน และมีนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นผู้ร่วมแถลงข่าว

โครงการ Frontline Stays ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้การสนับสนุนแก่ Airbnb เป็นโครงการที่เปิดช่องทางให้บุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) สามารถเข้าถึงที่พักได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายในราคาพิเศษในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านที่พักให้กับบุคลากร
ทางการแพทย์ให้มีที่พักที่ปลอดภัยและสะดวกสบายต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ต้องกังวลถึงความปลอดภัยของบุคคลใกล้ชิด โครงการนี้เริ่มนำร่องตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์และอสม. ที่ต้องการใช้บริการที่พักของโครงการจะต้องมีผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ โดยสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่ 5 วันขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 วัน และผู้เข้าพักจะต้องเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) หากที่พักนั้นมีผู้เข้าพักมากกว่า 1 คน นอกจากนี้ Airbnb ยังมีมาตรการด้านความความสะอาดของที่พัก โดยให้เจ้าบ้านดูแลความสะอาดของที่พักตามเกณฑ์ที่กำหนดก่อนที่จะเปิดให้เข้าพักในครั้งต่อไป เว้นวรรคเป็นเวลา 72 ชั่วโมง

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและ Airbnb จะทำงานร่วมกันเพื่อจัดหาที่พักที่บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าถึงได้สะดวก ทั้งในกรุงเทพและจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทย ซึ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการให้กับโรงพยาบาลภาครัฐและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ให้รับทราบถึงโครงการเพื่อที่จะได้เชิญชวนให้บุคลากรทางการแพทย์เข้ามาใช้บริการที่พัก

ดร. สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยว่า “ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรทางการแพทย์และ อสม. นับเป็นเรื่องสำคัญในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขเชื่อว่าความร่วมมือกับ Airbnb ครั้งนี้สามารถช่วยให้ผู้ที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ได้เข้าถึงที่พักที่ปลอดภัยและสะดวกสบายหลังจากการทำงานอย่างหนักในแต่ละวัน ในนามของกระทรวงสาธารณสุข เราขอขอบคุณ Airbnb และเจ้าของที่พัก Airbnb ในประเทศไทย ที่ได้เปิดใจและเปิดบ้านต้อนรับและช่วยเหลือฮีโร่ของเราในช่วงเวลานี้ นอกจากนี้ เราอยากขอให้คนไทยยื่นมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หากท่านใดมีที่พักที่เหมาะสมกับโครงการ ก็สามารถเข้าร่วมช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และอสม. ในครั้งนี้ได้”

ด้าน นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เสริมว่า
“เราขอขอบคุณการสนับสนุนจาก Airbnb และชุมชนเจ้าของที่พักทุกท่านที่มอบที่พักฟรีให้กับผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าของไทย เราดีใจที่ได้เห็นว่าสถานการณ์ในประเทศดีขึ้นในแต่ละวัน และเชื่อว่าโครงการเช่นนี้สามารถช่วยให้เรารับมือกับเหตุการณ์การแพร่ระบาดได้ดียิ่งขึ้น เรามั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรทางการแพทย์และอสม. ในทุกพื้นที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้เป็นอย่างมาก”

โครงการ Frontline Stays ได้ดำเนินการมาหลายประเทศแล้ว และมีการตอบรับที่ดี ซึ่งเราเชื่อว่าโครงการนี้จะสร้างประโยชน์และขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่สู้กับโรคโควิด-19 เช่นกัน หากมีข่าวที่น่าสนใจเราจะนำมาฝากท่านผู้อ่านทุกท่านอีก กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” สวัสดีจาก “DHSS News”

 

 “DHSS News”

Website: http:// www.medicalhub.org

Facebook’s Fanpage: Medicalhub.TH

E-Mail: this.is.dhss@gmail.com

Check Also

สบส. ยืนยัน ผู้ป่วยที่เดินทางเข้ามารับ การรักษาในประเทศไทยต้องปลอดโควิด-19

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ค่อนข้างเป็นไปในทางที่ดี ...