Wednesday , August 12 2020
Home / บทความ / Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ / กรม ส.บ.ส. ย้ำสถานพยาบาลเอกชนให้การรักษาพยาบาลอย่างเต็มความสามารถ ห้ามนำค่าใช้จ่ายมาเป็นเงื่อนไขการรักษาโรคโควิด-19

กรม ส.บ.ส. ย้ำสถานพยาบาลเอกชนให้การรักษาพยาบาลอย่างเต็มความสามารถ ห้ามนำค่าใช้จ่ายมาเป็นเงื่อนไขการรักษาโรคโควิด-19

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”

“DHSS News” ฉบับวันที่ 10 เมษายน 2563

สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)) ที่มีการระบาดอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อทั้งด้านสุขภาพ และเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ดังนั้น กรม ส.บ.ส. จึงได้ร่วมพิจารณาประเด็นการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข และได้กำหนดหลักการจ่ายค่าใช้จ่ายในการรับบริการจากสถานพยาบาลเอกชนขึ้น คือ ต้องให้การรักษาพยาบาลอย่างเต็มความสามารถ ห้ามนำค่าใช้จ่ายมาเป็นเงื่อนไขการรักษา โดยโรงพยาบาลสามารถจัดเก็บเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายมาประกอบการเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดที่จะออกในเร็วนี้

ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมพิจารณาประเด็นการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้กำหนดหลักการจ่ายค่าใช้จ่ายในการรับบริการจากสถานพยาบาลเอกชนขึ้น ซึ่งกรม ส.บ.ส. ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งหลักการจ่ายค่าใช้จ่ายของสถานพยาบาลเอกชนกรณีการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถึงสถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศไปแล้ว แต่ก็ยังพบข้อร้องเรียนว่าโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งยังมีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือญาติ กรม ส.บ.ส. จึงต้องขอเน้นย้ำว่าในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมีผลกระทบรุนแรงต่อประชาชนทั้งประเทศนั้น การจะก้าวผ่านวิกฤติการณ์ไปได้นั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ขอให้โรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถโดยไม่เอาค่าใช้จ่ายมาเป็นเงื่อนไข ห้ามเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วยหรือญาติโดยเด็ดขาด และให้จัดเก็บเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย เพื่อนำมาประกอบการเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีฯในเบื้องต้นแล้ว และจะมีการประกาศใช้ในเร็วๆนี้ ยกเว้นกรณีผู้ที่มีประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพให้ใช้สิทธิดังกล่าวก่อน

สำหรับประเด็นที่มีการร้องเรียนหรือโพสต์ข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลโดยผู้ป่วยหรือญาติว่าโรงพยาบาลเอกชนมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายซึ่งในบางรายมีราคาหลายแสนบาทนั้น กรม ส.บ.ส. ก็มิได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด ได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยทันทีซึ่งที่ผ่านมาพบว่าผู้ป่วยมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จริง จึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ซึ่งกรม ส.บ.ส. ก็ได้ดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยกับสถานพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยในทุกกรณี

ทั้งนี้ หากผู้ป่วยหรือญาติ พบว่าสถานพยาบาลเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ มีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกรม ส.บ.ส. หมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7057 ตลอดวันและเวลาราชการ แต่หากอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่เพื่อดำเนินการต่อไป กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” สวัสดีจาก “DHSS News”

 “DHSS News”

Website : http:// www.medicalhub.org

Facebook’s Fanpage : Medicalhub.TH

E-  Mail : this.is.dhss@gmail.com

Check Also

สบส. จัดประชุมประชุมชี้แจง การใช้งานแอปพลิเคชัน DDC-Care และ COSTE รองรับ AHQ

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 14 สิงหาคม 2563 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ...