Friday , February 28 2020
Home / บทความ / Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ / กระทรวงสาธารณสุข เปิดเวทีชี้แจงแนวทางการวินิจฉัยผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปูแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม เป็นมาตรฐานเดียวแก่ รพ.เอกชน 383 แห่งทั่วไทย

กระทรวงสาธารณสุข เปิดเวทีชี้แจงแนวทางการวินิจฉัยผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปูแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม เป็นมาตรฐานเดียวแก่ รพ.เอกชน 383 แห่งทั่วไทย

 

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”

“DHSS News” ฉบับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” กระทรวงสาธารณสุข เปิดเวทีชี้แจงแนวทางการวินิจฉัย เฝ้าระวัง และส่งต่อผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 แก่ผู้แทนโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ ปูแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมเป็นมาตรฐานเดียว ควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรค สร้างความอุ่นใจให้พี่น้องชาวไทย

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดประชุมชี้แจงแนวทางการวินิจฉัย การเฝ้าระวัง และการส่งต่อผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยมีผู้ประกอบกิจการ ผู้ดำเนินการ และผู้ที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ 383 แห่ง ร่วมรับฟังแนวทางการคัดกรอง เฝ้าระวัง ดูแลรักษา การส่งต่อผู้ป่วย และตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อฯ นายอนุทิน ให้สัมภาษณ์ภายหลังพิธีเปิดการประชุมฯว่า จากรายงานสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ประเทศไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 16 ราย กลับบ้านแล้ว 9 ราย รวมสะสม 25 ราย มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนต้องเฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 593 ราย คัดกรองจากสนามบิน 49 ราย อนุญาตให้กลับบ้านแล้ว 202 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 393 ราย ซึ่งแม้ว่าประเทศไทยจะขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งด้านความมั่นคงด้านสุขภาพเป็นอันดับที่ 6 และมีระบบป้องกันและควบคุมโรคที่เข้มแข็งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล แต่ก็มิอาจนิ่งนอนใจต่อสถานการณ์ที่เกิด การที่ประเทศจะผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปได้นั้น ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันอย่างเต็มที่ ซึ่งสถานพยาบาลภาคเอกชนมีบทบาทหน้าที่ในการดูแล คุ้มครองสุขภาพร่างกายของประชาชนให้แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ นับเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการป้องกัน และควบคุมมิให้เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สู่พี่น้องประชาชน ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม ส.บ.ส.) จึงได้กำหนดจัดการจัดประชุมฯในวันนี้ขึ้น โดยเชิญผู้ประกอบกิจการ ผู้ดำเนินการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลเอกชนทั้ง 383 แห่งทั่วประเทศ มาร่วมรับฟังแนวทางปฏิบัติตั้งแต่การคัดกรอง เฝ้าระวัง ดูแลรักษา รวมทั้งการส่งต่อผู้ป่วย และตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่กระจายของโรค และสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในการรับบริการจากสถานพยาบาล สำหรับสาระสำคัญของการประชุมชี้แจงฯ จะประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ มาตรการ การเฝ้าระวังและควบคุมสอบสวนโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค และแพทย์หญิงนฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมการแพทย์

 

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการดำเนินการที่เหมาะสม และเป็นมาตรฐานเดียวกันในโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่ง กรม ส.บ.ส.ขอเน้นย้ำกับสถานพยาบาลเอกชนทุกแห่ง หากมีการพบผู้ป่วยต้องสงสัยและเข้าเกณฑ์การเฝ้าระวัง ขอให้รีบแจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้การดูแลเป็นไปตามมาตรฐาน และหากจำเป็นต้องมีการส่งต่อขอให้รีบแจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรคฯ เพื่อส่งต่อ โดยไม่ปล่อยให้ผู้ป่วยเดินทางไปรับการรักษาต่อด้วยตนเอง หากมีข่าวอะไรที่น่าสนใจเราจะนำมาฝากกันใหม่ กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” สวัสดีจาก “DHSS News”

 “DHSS News”

Website : http:// www.medicalhub.org

Facebook’s Fanpage : Medicalhub.TH

E-  Mail : this.is.dhss@gmail.com

 

 

 

Check Also

กรม ส.บ.ส.สั่งปิดคลินิก ย่านเพชรเกษม เซ่นปมสาวดับปริศนาหลังฉีดสารเสริมความงาม

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สั่งปิดคลินิกเสริมความงาม ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *