Monday , June 1 2020
Home / บทความ / Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ / กรม สบส.แนะเช็คให้ชัวร์ก่อนเข้า รพ./คลินิก ไม่หลงคำโฆษณาเกินจริง ทั้งดีกว่า เหนือกว่า หายทุกโรค เสี่ยงไม่หายและอาจเป็นอันตรายแทน

กรม สบส.แนะเช็คให้ชัวร์ก่อนเข้า รพ./คลินิก ไม่หลงคำโฆษณาเกินจริง ทั้งดีกว่า เหนือกว่า หายทุกโรค เสี่ยงไม่หายและอาจเป็นอันตรายแทน

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”

“DHSS News”ฉบับวันที่ 18 ตุลาคม 2562

สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ”กรม ส.บ.ส. แนะประชาชนเช็คให้ชัวร์ก่อนรับบริการกับโรงพยาบาลหรือคลินิก อย่าหลงคำโฆษณาเว่อร์วังอลังการ ทั้งดีกว่า เหนือกว่า เห็นผลทันที หรือหายทุกโรค ฯลฯ สุ่มเสี่ยงไม่ได้ผลแถมร่างพัง ชี้หากพบเห็นอย่ารอช้าให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทันที

ด้วยตลาดสุขภาพและความงามขอประเทศมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีส่งผลให้อัตราการแข่งขันในด้านธุรกิจของโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกเพิ่มสูงขึ้นหลายแห่งจึงอาศัยการโฆษณาเข้ามาช่วยดึงดูดประชาชนให้เข้ารับบริการโดยเฉพาะการโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลอาทิเว็บไซต์แอปพลิเคชั่นเฟซบุ๊ค (Facebook) หรือไลน์ (Line)ที่เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็ว จึงอาจมีผู้ไม่หวังดีที่หวังเพียงตักตวงผลกำไรใช้การโฆษณาที่เป็นเท็จโอ้อวดเกินจริง อาศัยความไม่รู้ของประชาชน มาหลอกล่อให้เข้ารับบริการ โดยมิได้คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดต่อตัวผู้รับบริการซึ่งในโลกโซเชียลนั้น มีโฆษณาของสถานพยาบาลเผยแพร่อยู่อย่างมากมายหลายคนอาจตั้งข้อสงสัยว่าแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าโฆษณาสถานพยาบาลชิ้นใดที่ถูกต้องหรือเข้าข่ายโอ้อวดเกินจริงสำหรับข้อความต้องห้ามใช้ในการโฆษณาสถานพยาบาลนั้นมีอยู่หลากหลายประเภท แต่ข้อความต้องห้ามที่มักพบว่ามีการนำมาใช้ในการโฆษณาอยู่บ่อยครั้งนั้น ได้แก่ เก่งที่สุด/เหนือกว่า/ผู้เชี่ยวชาญ/ระดับโลก/แห่งแรก/คืนความอ่อนเยาว์ได้ในครั้งเดียว/ถึง 99%/เห็นผลทันที/หายทุกโรค/หมอเทวดา ฯลฯ หากพบว่าโฆษณาของสถานพยาบาลใดมีการใช้ข้อความที่เหมือนหรือมีความหมายใกล้เคียงกับข้อความข้างต้นประชาชนจะต้องพิจารณาให้ดี โดยให้ตั้งข้อสงสัยว่าเป็นโฆษณาหลอกลวง โอ้อวดเกินจริง ไม่ควรรับบริการ เพราะนอกจากจะไม่ได้รับบริการตามที่โฆษณาแล้วยังสุ่มเสี่ยงว่าจะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ และหากอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ให้แจ้งเบาะแสมาที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกรม ส.บ.ส.ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7057 แต่หากอยู่ในส่วนภูมิภาคสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ในพื้นที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ กรม สบส.ขอเน้นย้ำให้ผู้ประกอบกิจการ/ดำเนินการสถานพยาบาลปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดจะกระทำการเผยแพร่โฆษณาหรือประกาศเพื่อการค้า จะต้องยื่นเรื่องขออนุมัติการโฆษณากับกรม สบส.หรือ สสจ.เสียก่อน หากพบว่าผู้ใดมีการเผยแพร่โฆษณาหรือประกาศของสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุมัติ จะถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559 มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทและให้ปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท จนกว่าจะระงับการโฆษณา หรือหากมีการโฆษณาโอ้อวดเกินจริง จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาทจนกว่าจะระงับการโฆษณากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” สวัสดีจาก “DHSS News”

“DHSS News”

Website :http:// www.medicalhub.org

Facebook’s Fanpage : Medicalhub.TH

E-Mail :this.is.dhss@gmail.com

 

 

Check Also

กระทรวงสาธารณสุข ให้การสนับสนุน “โครงการ Frontline Stays” ของ Airbnb (แอร์บีเอ็นบี)

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ตามที่ทุกท่านทราบกันว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *