Monday , August 10 2020
Home / บทความ / Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ / กรม ส.บ.ส.พัฒนาแคปซูลนั่งพ่นยา ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในระบบทางเดินหายใจ

กรม ส.บ.ส.พัฒนาแคปซูลนั่งพ่นยา ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในระบบทางเดินหายใจ

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”

“DHSS News” ฉบับวันที่ 23 สิงหาคม 2562

สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” มาตรฐานความปลอดภัยในโรงพยาบาลเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะด้านระบบทางเดินหายใจที่มีการแพร่เชื้อทางอากาศ โดยล่าสุดกรม ส.บ.ส. ได้คิดค้นออกแบบแคปซูลนั่งพ่นยา ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ ในระบบทางเดินหายใจ ป้องกันแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล สร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ

โรงพยาบาลเป็นสถานพยาบาลที่มีผู้ป่วยจำนวนมาก สิ่งสำคัญที่ต้องได้มาตรฐาน คือ โรงพยาบาลต้องมีการควบคุมให้ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะผู้ป่วยที่  มีอาการในระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคทางเดินหายใจ โรคหอบหืดและถุงลมโป่งพอง จึงจำเป็นต้องมีพื้นที่แยกเฉพาะ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อทางอากาศ ถ้าไม่มีการควบคุมความชื้น ความดันอากาศ อุณหภูมิ และการระบายอากาศ ยาที่ใช้พ่น จะเกิดการฟุ้งกระจายในอากาศบริเวณโดยรอบ ทำให้เสี่ยงในการติดเชื้อแก่เจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้มารับบริการในโรงพยาบาล จากปัญหาดังกล่าว กรม ส.บ.ส. โดยศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 จึงได้ศึกษาออกแบบ เพื่อสร้างความมั่นใจและสะดวกแก่ผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่ผู้สังเกตอาการขณะใช้ยากับผู้มารับบริการ

  

ทั้งนี้ แคปซูลพ่นยา ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในระบบทางเดินหายใจ มีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ความดันอากาศ และการระบายอากาศ วิธีการโดยให้ผู้ที่รับการพ่นยาเข้าไปในพื้นที่ที่จัดเตรียมออกแบบไว้ให้ นั่งเก้าอี้ด้วยท่าสบายและปิดประตูเพื่อกันอากาศถ่ายเทปะปนกัน อากาศจะไหลผ่านบริเวณตัวของผู้รับบริการในพื้นที่จำกัดมีระบบระบายอากาศเข้าและมีพัดลมดูดอากาศเสียผ่านชุดกรองฆ่าเชื้อออกไปทิ้งนอกอาคารมีท่อต่อระบายอากาศ ข้อดีของชุดแคปซูล นั่งพ่นยา ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ ในระบบทางเดินหายใจ คือ มีขนาดพอดีกับผู้ป่วยสะดวกต่อการใช้งาน ใช้พื้นที่น้อย สามารถใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน ราคาไม่สูงต่อชุดอุปกรณ์ ชุดควบคุมสามารถวัดเทียบค่ามาตรฐานได้ โดยกรมฯ ได้นำไปทดลองใช้ในโรงพยาบาลวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามแล้ว

โดยหากโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 กรม ส.บ.ส. หมายเลขโทรศัพท์ 081 444 7748 ในวันและเวลาราชการ กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” สวัสดีจาก “DHSS News”

 “DHSS News”

Website : http:// www.medicalhub.org

Facebook’s Fanpage : Medicalhub.TH

E- Mail : this.is.dhss@gmail.com

Check Also

สบส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อม (Reopen) 4 ผลผลิตหลักที่มีศักยภาพสูง (Magnet) รองรับมาตรการ ผ่อนปรนสถานการณ์โควิด-19

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 7 สิงหาคม 2563 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *