Monday , October 21 2019
Home / บทความ / Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ / กรม ส.บ.ส. เตือนแอดมินบนโลกโซเชียลแจกคอร์สเสริมความงาม /บริการศัลยกรรมเฉพาะจุดฟรี เข้าข่ายผิดกฎหมายสถานพยาบาล

กรม ส.บ.ส. เตือนแอดมินบนโลกโซเชียลแจกคอร์สเสริมความงาม /บริการศัลยกรรมเฉพาะจุดฟรี เข้าข่ายผิดกฎหมายสถานพยาบาล

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”

“DHSS News” ฉบับวันที่ 21 มิถุนายน 2562

สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ในปัจจุบัน กระแสนิยมในการดูแลสุขภาพและความงามยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง หลายคนให้ความสนใจกับรูปลักษณ์หน้าตา จนมีการตั้งกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามผ่านสื่อโซเชียล ทั้งทางเว็บไซต์ (Website) กลุ่มไลน์ (LINE) หรือเพจเฟซบุ๊ก (Facebook) โดยบางครั้งแอดมินบนโลกโซเชียลเหล่านี้นิยมการโปรโมตกลุ่มหรือเพจของตน ด้วยการจัดกิจกรรมแจกคอร์สเสริมความงาม หรือแจกบริการศัลยกรรมเฉพาะจุดฟรี กรม ส.บ.ส. จึงขอเตือนให้ระวังจะเข้าข่ายผิดกฎหมายสถานพยาบาล ฐานโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต เสียค่าปรับแทนการโปรโมต

การตั้งกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามผ่านสื่อโซเชียล ทั้งทางเว็บไซต์ (Website) กลุ่มไลน์ (LINE) หรือเพจเฟซบุ๊ก (Facebook) ซึ่งจะมีผู้ดูแลระบบหรือที่เรามักจะเรียกกันด้วยคำทับศัพท์ว่าแอดมิน (Administrator) ทำหน้าที่อัพเดทเนื้อหาหรือจัดกิจกรรมประเภทต่างๆ ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่แอดมินเพจเรื่องความสวยความงามมักนำมาใช้ดึงดูด เพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิก ผู้ติดตาม หรือยอดไลค์ (Like) ให้กับเว็บไซต์หรือเพจที่ตนดูแล คือ การแจกคอร์สเสริมความงาม หรือแจกบริการศัลยกรรมเสริมความงามเฉพาะจุด อาทิ เสริมจมูก หรือหน้าอกฟรีกับโรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิก ซึ่งประชาชนจะต้องระวังให้มาก พิจารณาอย่างถี่ถ้วน อย่าเห็นเพียงว่าเป็นของฟรี เพราะสุขภาพ ร่างกายถือเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่ง การที่มิได้ตรวจสอบสถานพยาบาลด้วยตนเองย่อมมีความเสี่ยงที่จะได้รับบริการที่ไม่ตรงกับที่แอดมินแจ้ง หรือได้รับบริการจากคลินิกเถื่อน ซึ่งนอกจากประชาชนจะได้รับผลกระทบแล้วตัวของแอดมินที่จัดกิจกรรมในลักษณะชักจูงให้ประชานเข้ารับบริการทางการแพทย์กับสถานพยาบาลเอกชนก็อาจจะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559 ฐานโฆษณาสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกด้วย

ตามประกาศกรม ส.บ.ส. เรื่อง “หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล” นิยามให้การกระทำไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็น ได้ยิน หรือทราบข้อความ เสียง ภาพ เพื่อประโยชน์ทางการค้าต่อสถานพยาบาลเอกชน ต้องขออนุมัติจากผู้อนุญาตก่อนจึงจะเผยแพร่ได้ ดังนั้น การที่แอดมินจัดโปรโมชั่นแจกคอร์สเสริมความงามหรือบริการทางการแพทย์ฟรีเพื่อชักจูงให้ประชาชนเข้ารับบริการกับสถานพยาบาลเอกชน ก็จะเข้าข่ายเป็นการโฆษณาสถานพยาบาลซึ่งจะต้องขออนุญาตกับกรม ส.บ.ส. หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก่อนจึงสามารถเผยแพร่ได้ หากทำการโฆษณาโดยพลการจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และให้ปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท จนกว่าจะระงับการโฆษณา

ทั้งนี้ หากผู้ที่ใดต้องการรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการโฆษณาหรือประกาศของสถานพยาบาล ถ้าอยู่ในเขตกรุงเทพฯ สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่กรม ส.บ.ส. โดยเดินทางเข้ามาด้วยตนเองหรือติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7000 ต่อ 18832 แต่หากอยู่ในต่างจังหวัดสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ ในวันและเวลาราชการ กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” สวัสดีจาก “DHSS News”

 “DHSS News”

Website : http:// www.medicalhub.org

Facebook’s Fanpage : Medicalhub.TH

E-  Mail : this.is.dhss@gmail.com

Check Also

กรม สบส.แนะเช็คให้ชัวร์ก่อนเข้า รพ./คลินิก ไม่หลงคำโฆษณาเกินจริง ทั้งดีกว่า เหนือกว่า หายทุกโรค เสี่ยงไม่หายและอาจเป็นอันตรายแทน

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News”ฉบับวันที่ 18 ตุลาคม 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ”กรม ส.บ.ส. แนะประชาชนเช็คให้ชัวร์ก่อนรับบริการกับโรงพยาบาลหรือคลินิก อย่าหลงคำโฆษณาเว่อร์วังอลังการ ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *