Tuesday , June 18 2019
Home / บทความ / Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ / การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์ประสานงานกลาง (Claim Center) ในการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลชาวต่างชาติสำหรับสถานพยาบาลภาครัฐในจังหวัดท่องเที่ยว (ภาคตะวันออก)

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์ประสานงานกลาง (Claim Center) ในการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลชาวต่างชาติสำหรับสถานพยาบาลภาครัฐในจังหวัดท่องเที่ยว (ภาคตะวันออก)

“DHSS News” ฉบับวันที่ 22 มีนาคม 2562

สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ในเดือนมกราคมที่ผ่านมาเราได้นำเสนอข่าว กรม ส.บ.ส. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงพยาบาลในจังหวัดและจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์ประสานงานกลาง (Claim Center) ในการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลชาวต่างชาติสำหรับสถานพยาบาลภาครัฐในจังหวัดท่องเที่ยว ทั้ง 3 ภาคกันไปแล้ว ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคอีสาน โดยล่าสุดกรม ส.บ.ส. ได้ไปลงพื้นที่เพิ่มเติมในภาคตะวันออกและมีการจัดประชุมอีกเช่นเคยเพื่อพัฒนาศักยภาพของสถานพยาบาลในการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลชาวต่างชาติ ลดปัญหาหนี้สูญ และค่าใช้จ่ายที่สถานพยาบาลต้องแบกรับ เราไปดูภาพบรรยากาศกันเลย

เมื่อวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2562 กรม ส.บ.ส. พร้อมคณะวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานระบบการเคลมประกันชาวต่างชาติในสถานพยาบาลภาครัฐ ณ โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์ประสานงานกลาง (Claim Center) ในการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลชาวต่างชาติสำหรับสถานพยาบาลภาครัฐในจังหวัดท่องเที่ยว (ภาคตะวันออก) ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม โรงแรม        เอวาด้า จังหวัดตราด โดยมีนายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร ที่ปรึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ “การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประสานงานกลาง (Claim Center) ในการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลชาวต่างชาติสำหรับสถานพยาบาลภาครัฐในจังหวัดท่องเที่ยว” มีผู้เข้าร่วมการประชุมเกือบ 200 ราย จากโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ภาคใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมครั้งนี้ เพื่อช่วยลับคมสถานพยาบาลให้สามารถดำเนินการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลชาวต่างชาติได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย หรือช่วยลดภาระที่สถานพยาบาลต้องแบกรับค่าใช้จ่าย ไม่ให้เกิดผลกระทบจนกลายเป็นหนี้สูญ โดยมี โรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นต้นแบบด้าน International Claim มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการปัญหาการเคลมค่ารักษาพยาบาลชาวต่างชาติอย่างมืออาชีพ รวมทั้งได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ กองบริหารการสาธารณสุข กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาร่วมถ่ายทอดความรู้ด้วย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลได้มีความรู้ด้านบริการเคลมประกันต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพิ่มประสบการณ์ด้านบริการเคลมประกันและการเบิกจ่ายจากกองทุนต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประชุมดังกล่าว เป็นการเสริมเขี้ยวเล็บให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลภาครัฐในเขตจังหวัดท่องเที่ยวให้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลชาวต่างชาติที่มารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย ลดภาระค่าใช้จ่ายของสถานพยาบาล และปัดเป่าปัญหาหนี้สูญที่เกิดขึ้น กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” สวัสดีจาก “DHSS News”

 “DHSS News”

Website : http:// www.medicalhub.org

Facebook’s Fanpage : Medicalhub.TH

E-  Mail : this.is.dhss@gmail.com

Check Also

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) และคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) ครั้งที่ 2/2562

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 14 มิถุนายน 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้นำเสนอข่าวความคืบหน้าของการดำเนินงานพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *