Tuesday , May 21 2019
Home / บทความ / Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ / กรม ส.บ.ส. จัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการสปา นวดเพื่อสุขภาพ หรือนวดเพื่อเสริมความงาม)

กรม ส.บ.ส. จัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการสปา นวดเพื่อสุขภาพ หรือนวดเพื่อเสริมความงาม)

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”

“DHSS News” ฉบับวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” การดำเนินการด้านกฎหมายควบคุม กำกับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเป็นภารกิจที่สำคัญของกรม ส.บ.ส. ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยล่าสุดได้มีการดำเนินการอะไรไปบ้าง ไปดูกัน

นับตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ได้มีการทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถสำหรับผู้สนใจประกอบอาชีพเป็นผู้ดำเนินการสปา จำนวน 2 ครั้ง ในปี 2560-2561 มีผู้สอบผ่านมากกว่า 1,500 คน ซึ่งผู้ที่สอบผ่านมีสิทธิ์ในการยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสปากับทางกรม ส.บ.ส. เพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพในกิจการสปาได้ทั่วประเทศ โดยเป็นไปตามที่กฎหมายได้กำหนดให้กิจการสปาต้องมีผู้ดำเนินการสปา ซึ่งจะเป็นคนเดียวกันกับเจ้าของร้านหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสปาจากกรม สบส. และต้องอยู่ประจำร้านตลอดเวลาที่เปิดทำการ เพื่อทำหน้าที่ดูแลภาพรวมทั้งหมดภายในร้าน ตั้งแต่การบริการ พนักงานนวด อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไปจนถึงการดูแลป้องกันไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศ การค้าประเวณี การดื่มสุราหรือเสพยาเสพติด ฯลฯ

โดยเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 กรมฯได้มีการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการสปา นวดเพื่อสุขภาพ หรือนวดเพื่อเสริมความงาม)เพื่อให้ผู้ดำเนินการสปา รับทราบข้อกฎหมายและหน้าที่ของผู้ดำเนินการสปา ซึ่งที่ประชุมมีเสียงตอบรับที่ดี ทำให้ผู้ดำเนินการสปาฯ มีความรู้และความเข้าใจมากขึ้น

ทั้งนี้ กิจการสปาที่เข้าสู่ระบบกับกรม ส.บ.ส. จะได้รับการส่งเสริมพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น การให้ร่วมออกบู๊ธ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การส่งเสริมให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสู่ระดับสากล (Thai Spa Quality Award) การส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก รวมไปถึงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในธุรกิจสปา

จากกระแสความนิยมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) ที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆถือเป็นโอกาสทองของธุรกิจสปาไทยที่จะสร้างรายได้เข้าประเทศ โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการทำให้สปาเป็นธุรกิจเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง ปราศจากบริการแอบแฝง จึงขอความร่วมมือให้ผู้ดำเนินการสปาทั่วประเทศเป็นเครือข่ายในการช่วยกันรักษาภาพลักษณ์ของธุรกิจสปาไทยให้เป็นธุรกิจสีขาว เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการทั้งในและต่างประเทศ ต่อยอดไปสู่ความเป็นผู้นำด้านธุรกิจสปาของโลกต่อไปในอนาคต กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” สวัสดีจาก “DHSS News”

 “DHSS News”

Website : http:// www.medicalhub.org

Facebook’s Fanpage : Medicalhub.TH

E-  Mail : this.is.dhss@gmail.com

 

Check Also

กรม ส.บ.ส. ย้ำคลินิกห้ามรับผู้ป่วยค้างคืนเกินที่ขออนุญาต อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตผู้ป่วย

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” การรับบริการที่สถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนหรือคลินิก โดยเฉพาะบริการเสริมความงาม ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *