Tuesday , July 23 2019
Breaking News
Home / บทความ / Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ / กรม ส.บ.ส. ชี้ไลฟ์สดระหว่างรับบริการทางการแพทย์ อาจเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

กรม ส.บ.ส. ชี้ไลฟ์สดระหว่างรับบริการทางการแพทย์ อาจเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”

“DHSS News” ฉบับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” การไลฟ์สดบนสื่อโซเชียลต่างๆ ทุกคนคงจะรู้จักเป็นอย่างดี ซึ่งการไลฟ์สดนี้จะเกิดผลดีหรือผลร้าย เหมาะสมหรือไม่ โดยเฉพาะการไลฟ์สดระหว่างรับบริการทางการแพทย์ เราไปดูกันว่าการกระทำเช่นนี้ผิดหรือไม่อย่างไร

ปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างหลากหลายและรวดเร็วผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะการถ่ายทอดสดเรื่องราวต่างๆ ทางสื่อโซเชียล ผ่านแอปพลิเคชั่นเฟซบุ๊ค (Facebook) ที่เรียกติดปากกันว่าการ “ไลฟ์สด” นั้น หากใช้ในเชิงสร้างสรรค์อย่างการถ่ายทอดสถานการณ์ข่าวสารเพื่อให้ความรู้ แก้ไขความเข้าใจผิด ย่อมเป็นประโยชน์ต่อผู้รับชมตรงตามวัตถุประสงค์ของนวัตกรรม แต่หากเป็นการไลฟ์สดเพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์ส่วนบุคคลที่ต้องการเพิ่มจำนวนผู้ติดตาม หรือยอดไลค์ (Like) ที่มีการแสดงอิริยาบถที่ไม่เหมาะสม หรือผิดศีลธรรมอันดี ย่อมส่งผลกระทบในวงกว้าง เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เยาวชน โดยเฉพาะการไลฟ์สดระหว่างรับบริการทางการแพทย์นั้น เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม สุ่มเสี่ยงผิดกฎหมาย ทั้งผู้รับบริการและสถานพยาบาล

โดยหากผู้รับบริการทำการไลฟ์สดในลักษณะที่เป็นการโฆษณาเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการค้าแก่สถานพยาบาล ก็จะถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ฐานโฆษณาสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต และหากตรวจสอบพบว่าการโฆษณาดังกล่าวมีเนื้อหาเป็นเท็จ โอ้อวดเกินจริง ก็จะมีความผิดฐานโฆษณาโอ้อวดเกินจริงมีระวางโทษทั้งจำทั้งปรับ ในส่วนของสถานพยาบาลเองหากมิได้มีการห้ามปรามหรือทักท้วงกับการกระทำดังกล่าว อาจเข้าข่ายความผิดในฐานปล่อยปละละเลยหรือยินยอมให้บุคคลอื่นโฆษณาสถานพยาบาลโดยมิได้รับอนุญาต หรือหากว่าแพทย์ผู้ให้บริการเป็นผู้ไลฟ์สดเองก็อาจจะมีความผิดในฐานละเมิดสิทธิ์ของผู้ป่วย และผิดจรรยาบรรณทางการแพทย์อีกด้วย

ทั้งนี้ กรม ส.บ.ส. ขอเน้นย้ำให้สถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด การโฆษณาหรือประกาศของสถานพยาบาลจะต้องคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม การใช้ภาพ เสียง ที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ อีกทั้งยังเป็นการกระทำผิดกฎหมายตามที่พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 มีโทษทั้งจำทั้งและปรับ โดยหากพบเห็นเบาะแสการโฆษณาสถานพยาบาลในลักษณะที่เป็นเท็จ โอ้อวดเกินจริง หรือมีเนื้อหาล่อแหลมสื่อไปในทางลามกอนาจาร ผิดศีลธรรมในเขตกรุงเทพฯ สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดได้ที่กรม ส.บ.ส. ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7000 ต่อ 18618 แต่หากอยู่ในส่วนภูมิภาคให้แจ้งที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ในวันและเวลาราชการ

กรม ส.บ.ส. ขอย้ำให้ระมัดระวังในการไลฟ์สด โดยเฉพาะการรับบริการจากสถานพยาบาล เนื่องจากอาจจะกระทำผิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” สวัสดีจาก “DHSS News”

“DHSS News”

Website : http:// www.medicalhub.org

Facebook’s Fanpage : Medicalhub.TH

E-Mail : this.is.dhss@gmail.com

Check Also

กรม ส.บ.ส. ชี้แจงมาตรการป้องกันการขาดแคลนบุคลากรสุขภาพ และอัตราค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นจากนโยบาย Medical Tourism

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” การดำเนินการนโยบาย Medical ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *