Tuesday , June 25 2019
Home / บทความ / Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ / “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”

“DHSS News” ฉบับวันที่ 14 ธันวาคม 2561

สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ในการดำเนินงานด้าน Medical Hub ประกอบไปด้วย 4 ด้านหลักๆ ได้แก่ 1) บริการด้านการแพทย์ (Medical Service Hub) 2) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) 3) ด้านการศึกษา (Academic Hub) และ 4) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Hub) ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้นำเสนอเรื่องของ Product Hub กันไปแล้ว ในวันนี้เรามาดูในเรื่องของ Wellness Hub กันบ้าง โดยล่าสุดกรม ส.บ.ส. ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2/2561

                   เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ กรม ส.บ.ส. ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ครั้งที่ 2/2561 โดยมีโดยมีนายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าในเรื่องสืบเนื่องทั้งหมด 4 เรื่อง ได้แก่

  1. ความก้าวหน้าการยกระดับบริการนวดไทยให้ผ่านการรับรองจาก UNESCO และ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
  2. ความก้าวหน้าการประกาศให้อาชีพนวดไทยเป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทย
  3. ความก้าวหน้า Wellness City นำร่อง ณ จังหวัดปราจีนบุรี
  4. ความก้าวหน้าการพัฒนาเมืองต้นแบบสู่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ำพุร้อนแบบครบวงจร นำร่องในจังหวัดกระบี่

สำหรับเรื่องเพื่อพิจารณามี 2 เรื่อง ได้แก่ 1) รูปแบบการพัฒนา Healthy Home Stay รองรับการเป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ในจังหวัดท่องเที่ยวชั้นนำ ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้

– ให้มีการจัดทำเกณฑ์กลางสำหรับ Healthy Home Stay

– ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว และท้องถิ่นในการตรวจประเมินพื้นที่

– มีการให้ Brand Name ของการเป็น Healthy Home Stay เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการ

– ให้ประชาสัมพันธ์เป็นเส้นทางท่องเที่ยวต่อไป

และเรื่องที่ 2) การพัฒนาศักยภาพของสมาคม/ชมรมนวดไทย สปาไทยและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพชาวไทยในต่างประเทศ มีมติ เห็นชอบ โดยเสนอให้นวดไทยมี License เพื่อเป็นการอนุรักษ์การนวดไทยส่งเสริมให้มีการนวดไทยไปอยู่ในต่างประเทศ สอนโดยครูชาวไทย และมีการจัด Event เรื่องนวดไทย โดยทั้ง 2 เรื่องให้เสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) เพื่อพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ครั้งที่ 2/2561 ได้จัดขึ้นในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข การดำเนินงานในคณะอนุกรรมการฯนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป เรานำมาฝากกันในฉบับถัดไป กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” สวัสดีจาก “DHSS News”

“DHSS News”

Website : http:// www.medicalhub.org

Facebook’s Fanpage : Medicalhub.TH

E-Mail : this.is.dhss@gmail.com

Check Also

กรม ส.บ.ส. เตือนแอดมินบนโลกโซเชียลแจกคอร์สเสริมความงาม /บริการศัลยกรรมเฉพาะจุดฟรี เข้าข่ายผิดกฎหมายสถานพยาบาล

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 21 มิถุนายน 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ในปัจจุบัน กระแสนิยมในการดูแลสุขภาพและความงามยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *