Tuesday , June 25 2019
Home / บทความ / Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ / “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”

“DHSS News” ฉบับวันที่ 7 ธันวาคม 2561

สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ในการประชุมย่อยที่เราได้นำเสนอให้ผู้อ่านทุกท่านรับทราบอยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การจัดตั้ง Product Outlet จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศและต่างประเทศ และการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ในลักษณะนวัตกรรมของประเทศไทย โดยล่าสุดกรม ส.บ.ส. ได้นำทั้ง 2 เรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจาณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) เพื่อรับทราบผลความคืบหน้าการดำเนินงานและพิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไป

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ กรม ส.บ.ส. ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานการประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีการแจ้งผลความคืบหน้าในการดำเนินงาน การจัดตั้ง Product Outlet จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศและต่างประเทศ และการพิจารณาการส่งเสริมให้มีการผลิตเครื่องมือแพทย์ในลักษณะนวัตกรรมในประเทศไทย ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการผลักดัน โดยที่ประชุมมีมติ ดังต่อไปนี้

  1. การจัดตั้ง Product Outlet จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศและต่างประเทศ ที่ประชุมมีมติให้ผลักดันให้มี Product Outlet ในนามของรัฐบาลไทยที่ให้การส่งเสริม เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทย และในส่วนของ Product Champion ต้องมีคุณภาพตามที่กำหนด มีการส่งเสริมการแข่งขันภายในประเทศไทยกระทั่งสามารถขยายผลไปยังต่างประเทศได้ โดยให้มีการจัดทำเรื่องราว (Story) ของสุมนไพรไทยเพื่อการประชาสัมพันธ์ต่อไป
  2. การส่งเสริมให้มีการผลิตเครื่องมือแพทย์ในลักษณะนวัตกรรมในประเทศไทย ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในหลักการ โดยให้ดำเนินการใน 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) สนับสนุนนโยบายเครื่องมือแพทย์ที่รองรับผู้สูงอายุ และ 2) ส่งเสริมกระบวนการพัฒนา Lab Testing ในประเทศไทย และมอบหมายให้กรม ส.บ.ส. ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทำเป็นแนวทางการดำเนินงานประกอบการพิจารณาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

 

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ครั้งที่ 2/2561 จะจัดขึ้นในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ความเห็นชอบคณะกรรมการอำนวยการฯ จะเป็นอย่างไร เอาไว้เรานำมาฝากกันในฉบับถัดไป กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” สวัสดีจาก “DHSS News”

“DHSS News”

Website : http:// www.medicalhub.org

Facebook’s Fanpage : Medicalhub.TH

E-Mail : this.is.dhss@gmail.com

Check Also

กรม ส.บ.ส. เตือนแอดมินบนโลกโซเชียลแจกคอร์สเสริมความงาม /บริการศัลยกรรมเฉพาะจุดฟรี เข้าข่ายผิดกฎหมายสถานพยาบาล

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 21 มิถุนายน 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ในปัจจุบัน กระแสนิยมในการดูแลสุขภาพและความงามยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *