Thursday , July 9 2020
Home / บทความ / Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ / “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”

“DHSS News” ฉบับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” เมื่อฉบับวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เราได้นำเสนอเรื่องที่ กรม ส.บ.ส. ได้ประชุมหารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งชาติ ในประเด็นการส่งเสริมให้มีการผลิตเครื่องมือแพทย์ในลักษณะนวัตกรรมในประเทศไทย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งชาติ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้มีการคัดเลือก Product Champion ของเครื่องมือแพทย์ที่มีความพร้อมเพื่อการจัดการผลิตในไทย (Start Up) โดยล่าสุดกรม ส.บ.ส. ได้มีการประชุมย่อยในการเตรียมการส่งเสริมการลงทุนเครื่องมือแพทย์ในประเทศ

                   เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 กรม ส.บ.ส. ได้มีการประชุมเตรียมการส่งเสริมการลงทุนเครื่องมือแพทย์ในลักษณะนวัตกรรมในประเทศ ร่วมกับสมาคมนวัตกรรม ภาคอุตสาหกรรม (InnoThai)/บริษัท โฟโต ไบโอ แคร์ จำกัด บริษัท/พรีมา เลเซอร์เทอร์ราพี จำกัด/บริษัทนาโนเลส จำกัด บริษัท คเณชาบิวตี้เทค จำกัด/สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เครื่องมื  อแพทย์เชิงนวัตกรรมที่จะส่งเสริมการลงทุนในระดับ Basic และระดับ Advanced พร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน โดยที่ประชุมมีสรุปแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมการผลิตเครื่องมือแพทย์ในลักษณะนวัตกรรม ดังนี้

 1. ลดการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ใน 5 อันดับแรก (ปริมาณสูงสุด/มูลค่าสูงสุด)
 2. เน้นส่งเสริมเครื่องมือแพทย์ที่เป็น Innovation
 3. ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ตามที่ได้รับการสนับสนุนจากBOI โดยเน้นในเขต EEC
 4. ส่งเสริมมาตรการอำนวยความสะดวกด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน อย.
 5. คัดเลือก Product Champion ที่จะส่งเสริมการลงทุนเครื่องมือแพทย์ในลักษณะนวัตกรรม จำนวนอย่างน้อย 3 รายการ (Start Up) เป็นเป็น ดังนี้

 

 

ระดับ Basic

 1. หมวก Laser ปลูกผม
 2. Laser ความงามและเครื่องมือสุขภาพ ได้แก่ Fractional Diode Laser
 3. รองเท้า Laser รักษาแผลเบาหวาน
 4. เครื่องจี้ผ่าตัดไฟฟ้า

ระดับ Advanced

พิจารณาเครื่องมือแพทย์ที่รองรับ 3 กลุ่ม ดังนี้

 1. ประชากรสูงอายุ
 2. NCD
 3. โรคติดเชื้อ

โดยได้คัดเลือก 1 รายการ ได้แก่  Bio Medical Product

 1. ให้มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เครื่องมือแพทย์ได้ตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องโดยเน้นให้มีการ Business Matching กับ Partner ในต่างประเทศ เช่น กลุ่ม CLMV/GCC
 2. พิจารณาให้เครื่องมือแพทย์ในลักษณะนวัตกรรมสามารถเบิกจ่ายค่ารักษาจากกองทุนหลักได้
 3. พิจารณาหน่วยงานที่สามารถใช้เครื่องมือแพทย์ในลักษณะนวัตกรรม เช่น โรงพยาบาล/คลินิก/สถานประกอบการ/Home used/สถาบันการศึกษา

๙. ผลักดันให้มี lab มาตรฐานทางไฟฟ้า หรือ ISO

 1. ผลักดันให้มีต้นแบบศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมทางเครื่องมือแพทย์
 2. ให้มีการศึกษาข้อมูลจำนวนและมูลค่าการนำเข้าของเครื่องมือแพทย์ที่จะส่งเสริมเชิงนวัตกรรมในสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้องเพื่อในเป็นข้อมูลประกอบการจะลดการนำเข้าและแข่งขันในการผลิต

สรุปผลการประชุมดังกล่าวข้างต้นจะนำเข้าที่ประชุมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรไว้เรานำมาฝากในฉบับถัดไป กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” สวัสดีจาก“DHSS News”

“DHSS News”

Website : http:// www.medicalhub.org

Facebook’s Fanpage : Medicalhub.TH

E-Mail : this.is.dhss@gmail.com

Check Also

สบส. ยืนยัน ผู้ป่วยที่เดินทางเข้ามารับ การรักษาในประเทศไทยต้องปลอดโควิด-19

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ค่อนข้างเป็นไปในทางที่ดี ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *