Monday , June 1 2020
Home / บทความ / Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ / กรม ส.บ.ส. ลงพื้นที่ Knock Door สถานประกอบการเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพฯ

กรม ส.บ.ส. ลงพื้นที่ Knock Door สถานประกอบการเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพฯ

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”

 

“DHSS News” ฉบับวันที่ 2 มีนาคม 2561

สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” การประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพของประเทศไทยในปัจจุบันมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมาก หลังจากประกาศและมีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 โดยในปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมากรม ส.บ.ส. ได้มีการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพทั่วเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลให้ผู้ประกอบกิจการ ผู้ดำเนินกิจการ และผู้ให้บริการหรือพนักงานนวดมาขออนุญาตขึ้นทะเบียนกับกรม ส.บ.ส. ส่งผลให้มีสถานประกอบการที่มาขอขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตทั่วประเทศแล้วกว่า 2,000 แห่ง ซึ่งล่าสุดกรม ส.บ.ส. ได้มีการจัดขบวนลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้กิจการนวด กิจการสปาในเขตกรุงเทพมหานครอีกครั้ง

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้ช่วยอธิบดีกรม ส.บ.ส. และผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เป็นประธานปล่อยขบวนคาราวาน “Knock Door เคาะประตูสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือร้านสปา ร้านนวดเพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้กิจการนวด กิจการสปา ให้มายื่นขอใบอนุญาตเปิดกิจการอย่างถูกต้อง ซึ่งสถานประกอบการที่ถูกต้องตามกฎหมายจะได้รับใบอนุญาตและตราสัญลักษณ์มาตรฐาน ส.บ.ส.ตามประเภทกิจการ และจะได้รับสิทธิประโยชน์ 7 อย่าง ดังต่อไปนี้

1) ได้ความภาคภูมิใจในคุณภาพมาตรฐานที่ผ่านการอนุญาตจากกรม ส.บ.ส. แล้ว

2) ได้ความมั่นใจจากลูกค้าชาวต่างชาติ ซึ่งเลือกรับบริการโดยสังเกตจากตราสัญลักษณ์มาตรฐาน ส.บ.ส. ที่กรมฯ ได้ทำการประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่อง

3) ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นว่าร้านที่มีตราสัญลักษณ์มาตรฐาน ส.บ.ส. เป็นร้านที่มีคุณภาพ

4) ชำระค่าธรรมเนียมไม่ซ้ำซ้อน เนื่องจากไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากท้องถิ่นอีกต่อไป

5) กิจการสปา ที่ได้รับใบอนุญาตฯจากกรม ส.บ.ส. จะได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิต10%

6) ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ร่วมออกบูธในประเทศและต่างประเทศ

7) ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสู่ระดับสากล

การลงพื้นที่ Knock Door ในครั้งนี้ นอกจากการแจ้งประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้มายื่นขออนุญาตแล้ว ยังมีการแจ้งเชิญเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในส  ถานประกอบการเพื่อสุขภาพในวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

กรม ส.บ.ส. มีการรณรงค์การขออนุญาตเพื่อให้สถานประกอบการเพื่อสุขภาพเปิดให้บริการอย่างถูกกฎหมายและคุณภาพมาตรฐานกันขนาดนี้ ผู้รับบริการทุกคนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็สามารถมารับบริการนวดไทย สปาได้อย่างสบายใจแล้ว กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” สวัสดีจาก “DHSS News”

“DHSS News”

Website :  http:// www.medicalhub.org

Facebook’s Fanpage : Medicalhub.TH

E-Mail : this.is.dhss@gmail.com

Check Also

กระทรวงสาธารณสุข ให้การสนับสนุน “โครงการ Frontline Stays” ของ Airbnb (แอร์บีเอ็นบี)

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ตามที่ทุกท่านทราบกันว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *