Friday , August 14 2020
Home / บทความ / บ้านเขา บ้านเรา / ไทยต้องการยาใจสู้โรคโควิด 19

ไทยต้องการยาใจสู้โรคโควิด 19

มารู้จัก นักธุรกิจ นักการทูตและนักการศึกษา: ดร.ศุภวัตร ภูวกุล

ดร.ศุภวัตร ภูวกุลได้รับรางวัลดีเด่นชื่อว่า  “Service Above Self” จากโรตารี่สากล

คณะผู้นำของสโมสรโรตารีร่วมแสดงความยินดีต่อ ดร.ศุภวัตร ภูวกุล

ก่อนที่ผมจะเขียนบทความหลักเกี่ยวกับ นักธุรกิจ นักการทูต นักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ และนักการศึกษาในสัปดาห์นี้ ผมใคร่ขออนุญาตส่งกำลังใจไปให้แด่ “พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรีของพี่น้องชาวไทย ที่ขณะนี้ท่านกำลังหัวหมุนรับหน้าที่เป็นแม่ทัพถือหางเสือเร่งกำจัดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่เป็นศัตรูของมวลมนุษยชาติให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย

ทั้งนี้ศัตรูร้ายกาจที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าตัวนี้แพร่ระบาดไปทั่วโลกอย่างไม่เลือกหน้า เพียงแค่วันพุธที่ 25 มีนาคมที่เพิ่งผ่านมานี้ไวรัสโควิด 19 ได้คร่าชีวิตชาวนิวยอร์กไปแล้วถึง 13 ชีวิต!!!

และจากข้อมูลของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ ณ วันที่ 26 มีนาคมนี้รายงานว่า ในจำนวน 165 ประเทศ ปรากฏว่าอิตาลีมียอดของผู้เสียชีวิตมากที่สุดถึง 7,508 ราย แต่ในทางกลับกันจีนซึ่งเป็นประเทศแรกที่พบและประสบกับเชื้อไวรัสร้ายนี้ แถมยังเคยมีจำนวนของผู้ที่ติดเชื้อไวรัสมากที่สุดถึง 81,218 รายก็ตาม แต่กลับมีจำนวนของผู้เสียชีวิต 3,281 ราย นับว่าน้อยกว่าอิตาลีเกือบเท่าตัว

ส่วนประเทศไทยจนถึงวันพุธที่ 26 มีนาคมนี้ ปรากฏว่ามียอดของผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 1045 รายและเสียชีวิตไปแล้ว 4 ราย โดยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชามีความมุ่งมั่นสั่งคุมเข้ม เพื่อต้องการจะจำกัดจำนวนของผู้ติดเชื้อมิให้มีเพิ่มมากขึ้น ฉนั้นสมควรเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราพี่น้องชาวไทยทุกๆคนไม่ว่าจะอยู่แห่งไหนทั่วทุกมุมโลกควรจะชื่นชมและสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับบทความฉบับนี้ผมมีความตั้งใจที่จะเขียนถึงบทบาทของปูชนียบุคคลท่านหนึ่งที่แทบทุกคนในจังหวัดเชียงใหม่ต่างชื่นชมและรู้จักท่านเป็นอย่างดี และถึงแม้ว่าท่านจะมีอายุถึง 93 ปีแล้วก็ตาม แต่ท่านยังสมาร์ท แข็งแรงและไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่

บุคคลท่านที่ผมกล่าวมานี้ก็คือ “ดร.ศุภวัตร ภูวกุล”

ทั้งนี้เมื่อ 57 ปีก่อนหน้านี้ ดร.ศุภวัตรได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสโมสรโรตารีเชียงใหม่ และเพียงสามเดือนต่อมาท่านก็ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสโมสร อีกทั้งตลอดระยะเวลา 57 ปีที่ผ่านมา ดร.ศุภวัตรไม่เคยขาดการประชุมเลยแม้แต่ครั้งเดียว และทุกวันนี้ท่านก็ยังคงรักษาสถิติที่น่าชื่นชมอย่างไม่มีใครสามารถทำได้เทียบเท่ากับท่าน!!!

อนึ่ง ดร.ศุภวัตรได้พูดอย่างถ่อมตนที่มองแล้วท่านช่างเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพถึงเรื่องในที่ท่านเข้าร่วมเป็นสมาชิกแห่งสโมสรโรตารี่ว่า “เป็นโอกาสทองที่ข้าพเจ้าได้ฝึกฝน ปรับปรุงตนเองในทุกๆทางจนเป็นผู้ที่อยู่ในระเบียบวินัย มีทัศนะคติที่ดี และเพิ่มพูนความรู้ โดยข้าพเจ้าเล็งเห็นว่าทุกๆคนก็สามารถทำได้ หากมีความตั้งใจ”

อีกทั้งดร.ศุภวัตร ยึดถือว่า “สโมรสรโรตารีคือ มหาวิทยาลัยชีวิตที่สามารถฝึกฝนวิชาความรู้และทักษะต่างๆทั้งด้านการดำรงตน การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์”

อย่างไรก็ตามการที่ดร.ศุภวัตรได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรโรตารี่ถึงสองสมัยนั้น เนื่องมาจากท่านยึดหลักที่ว่า “มีความมุ่งหวังอย่างจริงใจว่าการที่ท่านเข้าไปเป็นสมาชิกไม่ว่าจะเป็นสโมสรหรือองค์กรใดๆก็ตาม ท่านเล็งเห็นแต่การกระทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และเมื่อทำสิ่งเหล่านี้แล้ว ความดีจะไม่หายไปไหน” ท่านได้กล่าวด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจอย่างมิรู้ลืมตั้งแต่วินาทีแรกที่ท่านได้เข้าไปเป็นสมาชิกสโมสรโรตารีเชียงใหม่

ทั้งนี้ดร.ศุภวัตรมีบทบาทสำคัญอย่างมากมายในสโรสรโรตารีช่วง 57 ปีที่ผ่านมาโดยล่าสุดนี้ท่านยังได้รับรางวัลดีเด่นชื่อว่า  “Service Above Self” จากสโมสรโรตารี่สากล ซึ่งเป็นบุคคลเพียงท่านเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลที่มีเกียรติดังกล่าว!!!

ส่วนด้านแวดวงการทูตนั้น ดร.ศุภวัตร ยังได้รับตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศฟินแลนด์อันทรงเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ อย่างยาวนานถึง 15 ปี โดยรัฐบาลฟินแลนด์ได้มอบเหรียญอัศวิน “Knight First Class of the Order of Lion of Finland” ซึ่งถือเป็นเกียรติอันสูงส่งที่ชาวต่างชาติน้อยคนนักจะมีโอกาสได้รับเช่นนี้

สำหรับในการบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์แล้ว ดร.ศุภวัตร ได้กล่าวว่า ท่านมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติตนเพื่อสังคมไม่ว่าจะเป็นการทรงไว้ซึ่งตำหน่งประธานภาค 9 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ติดต่อมาอย่างยาวนานถึง 37 ปี และท่านยังปลีกเวลาที่มีอันแสนน้อยนิดเข้าไปรับใช้ในตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบแห่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่มาอย่างยาวนานกว่า 17 ปีอีกด้วย

ส่วนจิตอาสาที่ท่านมีในแวดวงการศึกษานั้น ดร.ศุภวัตร เข้าร่วมช่วยเหลือแทบทุกมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ อาทิเช่น มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เป็นต้น

สำหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้น ดร.ศุภวัตร ได้เสียสละเข้าไปร่วมมือช่วยเหลือมาอย่างยาวนานกว่าสามสิบปี นับตั้งแต่ ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์ เรื่อยมาจนถึงอธิการบดีคนปัจจุบัน

เป็นที่น่าสังเกตว่า ดร.ศุภวัตร เป็นบุคคลากรเพียงท่านเดียวที่ได้รับเกียรติ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นานถึงแปดปี โดยไม่เคยมีใครทำลายสถิติดังกล่าวได้เลย

ทั้งนี้ “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์” อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างปี 2547-2555 ได้เขียนชื่นชมต่อ ดร.ศุภวัตรในหนังสือเล่มใหม่ภาคภาษาไทยของท่านว่า “ดร.ศุภวัตร ภูวกุล เป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะสูง ทั้งทางด้านจิตใจที่ดี มีเมตตาและกรุณา เป็นสุภาพบุรุษอย่างแท้จริง”

และ “อธิการบดี ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์” แห่งมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้เล่าให้ผมฟังว่า “ตั้งแต่ผมก่อตั้งมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เมื่อปี 1999  ดร.ศุภวัตรได้เมตตาช่วยเหลือในด้านการวางรากฐานที่สำคัญให้แก่ผมจนตราบเท่าทุกวันนี้”

          ฯพณฯ พิชัย รัตตกุล  ร่วมบันทึกหมู่กับสมาชิกสโมสรโรตารีเชียงใหม่ในงานฉลองครบ 60 ปี

สำหรับทางด้านธุรกิจนั้น ดร.ศุภวัตรเป็นนักธุรกิจที่มีประสพผลสำเร็จเป็นอย่างสูง โดยท่านเริ่มทำธุรกิจหลายๆด้านมาตั้งแต่เยาว์วัย โดยปัจจุบันท่านประกอบธุรกิจด้านโรงงานย้อมผ้า และยังมีธุรกิจด้านเครื่องเขียนชื่อว่า “ร้านรัตนผล” ที่ถนนท่าแพ ใจกลางเมืองเชียงใหม่ที่ใครๆต่างรู้จักกันเป็นอย่างดี

โดยภาพรวมแล้วชีวประวัติของ “ดร.ศุภวัตร ภูวกุล” นับเป็นเรื่องราวที่เหมือนดั่งตำนานที่แสนจะมีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครและยากที่จะมีใครเหมือน

คุณลักษณะเฉพาะตัวของดร.ศุภวัตร ที่หากใครๆมีโอกาสได้พบเห็นและได้พูดคุยสัมผัสรู้จักกับท่านแล้วจะมีความรู้สึกว่า ท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่มีความอบอุ่นบุคลิกของท่านยังคงไว้ซึ่งความสง่าผ่าเผย ท่วงท่าในการเดินยังคล่องแคล่วมั่นคง ท่านั่งหลังตรงเป๊ะ

การพูดจาฉะฉานเสียงดังฟังชัดก็ถือเป็นบุคลิกเฉพาะตัวของดร.ศุภวัตร ที่หากใครได้พูดคุยสนทนากับท่านแล้วก็จะรู้สึกทึ่งและประทับใจ

ดร.ศุภวัตรมีความสามารถเฉพาะตัวทางด้านภาษาที่ท่านพูดและเขียนได้ทั้งภาษาไทย จีน และ อังกฤษ อย่างยอดเยี่ยมดีงาม อีกทั้งท่านยังมีความสามารถพิเศษที่เมื่อใดก็ตามท่านจับไมโครโฟนขึ้นพูดผู้ฟังจะรู้สึกว่าน้ำเสียงของท่านสุขุมไพเราะรื่นหู และเวลาที่ท่านเป็นผู้นำเพลงให้แก่สโมสรโรตารี ท่านสามารถสร้างบรรยากาศที่แสนจะครื้นเครงมากทีเดียว

กล่าวโดยสรุปทั้งนี้และทั้งนั้นหากท่านผู้อ่านจำกันได้จะเห็นว่าผมเขียนเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับ “ดร.ศุภวัตร ภูวกุล” มาแล้วหลายครั้งหลายครา สืบเนื่องมาจากผมเล็งเห็นว่าท่านเป็นผู้ที่มีพรสรรค์พิเศษอย่างมากมายที่ทำให้ผมรู้สึกทึ่งและประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นการที่ผมมีโอกาสเข้าไปร่วมในงานลีลาศและพบเห็นท่านวาดลวดลายในฟลอร์เต้นรำได้ทุกๆจังหวะด้วยลีลาอันแสนจะพริ้วไหวงดงาม และผมยังได้มีโอกาสเห็นท่านเล่นไวโอลินได้อย่างไพเราะเพราะพริ้ง ซึ่งทำให้ผมรักเคารพและศรัทธาสุภาพบุรุษที่ถือเป็นปูชนียบุคคลท่านนี้จับจิตจับใจเลยละครับ.

ฯพณฯ พิชัย รัตตกุล ประธานโรตารีสากล ค.ศ. 2002-2003

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในงวนฉลลองวันครบรอบ 60 ปีของสโมสรโรตารีเชียงใหม่

นายแพทย์วีรชัย จำเริญดารารัศมี อดีตผู้ว่าการภาค 2553-2554 ประธานจัดงานฉลองครบ 60 ปีของสโมสรโรตารีเชียงใหม่

ธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร นายกสโมสรโรตารีเชียงใหม่ปีบริหาร 2562-2563

       ดร.ศุภวัตร ภูวกุล อดีตผู้ว่าการภาค 3360 แสดงลีลาการร้อยเพลงในงานฉลองครบรวบ 60 ปีของสโมสรโรตารีเชียงใหม่

 เหล่าแกนนำของสโมสรโรตารีเชียงใหม่ในงานครบรอบ 60 ปี

Check Also

โจ ไบเดน เลือกขุนศึกหญิงเข้าร่วมในทีมแล้ว

ขณะที่การเมืองสหรัฐฯกำลังเข้มข้น ผมใคร่ขอวิเคราะห์ถึงข้อได้เปรียบและเสียเปรียบระหว่าง “ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์” กับ “อดีตรองประธานาธิบดีโจ ไบเดน” ในที่สุดเมื่อวันอังคารที่เพิ่งผ่านมานี้ อดีตรองประธานาธิบดีโจ ไบเดน ก็ได้ตัดสินใจเลือก “วุฒิสมาชิกคามาลา แฮร์ริส” ที่เธอเป็นหนึ่งในนักการเมืองสตรีตัวเต็ง 11 ...