Tuesday , June 25 2019
Home / บทความ / บ้านเขา บ้านเรา / สนามบินบ้านหลังใหม่ของเมืองล้านนาจะเกิดขึ้นเมื่อใด?

สนามบินบ้านหลังใหม่ของเมืองล้านนาจะเกิดขึ้นเมื่อใด?

 

เนื่องจากเชียงใหม่เป็นเมืองที่ถือว่าเป็นประตูแห่งวัฒนธรรม มีทำเลที่ดี มีบรรยากาศที่ดีมากๆ ดังนั้นจึงไม่แปลกแต่อย่างใดที่ทำให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างหลงไหลในความมีเสน่ห์ของเมืองเชียงใหม่

ผมยังจำได้ติดตาติดใจครั้งที่ผมได้โยกย้ายมาใช้ชีวิตปักหลักอยู่ที่เชียงใหม่เมื่อห้าปีก่อน เนื่องจากบริเวณที่ผมพักอยู่อาศัยอยู่นั้นมีอาณาบริเวณใกล้ๆกับสวนราชพฤกษ์และไนท์ซาฟารี ดังนั้นตั้งแต่หลังหกโมงเย็นเป็นต้นไปจึงไม่ค่อยจะมีรถราจราจรไปมามากมายเท่าใดนัก

แต่ขณะนี้กลับปรากฏว่า การจราจรกลับแออัดรถราไม่ทราบว่ามาจากไหน ดูๆไปแล้วใกล้จะเหมือนกับกรุงเทพฯเมืองหลวงของเราเข้าไปทุกทีทุกที!!!

ทั้งนี้จากสถิติของยอดเที่ยวบินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่สัญจรเข้าและออกสู่เมืองเชียงใหม่ ซึ่ง “คุณจักรภพ จรัสศรี” ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือแบ่งปันข้อมูลให้กับผมหลังจากที่จบการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่สองเมื่อวันนี้คือ 13 ธันวาคมนี้ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยท่านได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจมากทีเดียว

จากข้อมูลดังกล่าวปรากฏว่าเมื่อปี 2560 มียอดเที่ยวที่บินเข้าสู่เมืองเชียงใหม่มากถึง 72,041 เที่ยว โดยเมื่อปี 2551 มียอดเที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศเพียงแค่ 25,400 เที่ยวบินเท่านั้น

จะเห็นได้ว่าขณะนี้อัตราของเที่ยวบินได้เพิ่มสูงขึ้นถึง 46,641 เที่ยว ในช่วงระยะเพียงแค่เก้าปี
คราวนี้ลองหันมาดูยอดจำนวนของผู้โดยสารทั้งภายในและต่างประเทศในช่วงเดียวกัน ปรากฎว่ายอดรวมของผู้โดยสารเมื่อปี 2560 มียอดผู้โดยสารทั้งหมด 9,973,449 คน โดยมีผู้โดยสารต่างชาติ 2,165,540 คน ส่วนผู้โดยสารภายในประเทศมีจำนวนเกือบแปดล้านคน

แต่ทว่าเนื้อที่ของท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และตัวอาคารมีค่อนข้างจำกัดและทางท่าอากาศยานก็มิได้นิ่งนอนใจ จึงได้ทำแผนแม่บทท่าอากาศยานเชียงใหม่ขึ้นมา เพื่อรองรับปริมาณจราจรทางอากาศออกไปสองระยะจากปี 2561 ถึงปี 2574

โดยเมื่อวันที่ 13 ธันวาคมที่เพิ่งผ่านมานี้ บริษัทท่าอากาศยานไทยได้จัดให้มีการประชุม เพื่อต้องการที่จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญาหาต่างๆที่ร้องเรียนให้ท่าอากาศยานเชียงใหม่มีการปรับปรุง
และยังได้เชิญวิทยากรห้าท่านมาให้การบรรยาย ก่อนที่เปิดเวทีให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น

โดยมี   “คุณนัทธมณ ปุณยจรัสพงศ์”   เป็นพิธีกร ทั้งนี้มีวิทยากรจากบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. จำนวนสามท่านได้แก่ 
คุณจักรภพ จรัสศรี ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
คุณกิตติพร เผ่าบุญเสริม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนพัฒนาท่าอากาศยาน
คุณสุรณัช คุณประเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาท่าอากาศยาน
และนักวิชาการจากบริษัทที่ปรึกษาสองท่านคือ

คุณกิตติวัฒน์ ธนพัฒนไพบูลย์ และคุณวาสนา พัฒนา

อนึ่งวิทยากรจากหลายหน่วยงานที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นนี้ ได้ปูพื้นความรู้ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมรับฟังได้ความเข้าใจพอสังเขปว่า สนามบินเชียงใหม่สมควรที่จะได้รับการปรับปรุงอย่างไร?

และเมื่อมาถึงช่วงที่เปิดโอกาสให้กับประชาชนได้แสดงความคิดเห็นนั้นปรากฏว่า มีหลายๆประเด็นที่ได้กลายเป็นที่สนใจของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมากดังเช่น

ประเด็นแรกที่เป็นปัญหาคาใจของผู้ที่เข้าร่วมรับฟังก็คือ บ้านหลังใหม่ของสนามบินเชียงใหม่จะเกิดขึ้นเมื่อใด? เพื่อแก้ไขปัญหาหลายๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่ขณะนี้มีผู้โดยสารที่เข้าใช้ท่าอากาศยานเพิ่มสูงขึ้นตามสถิติที่กล่าวไว้ข้างต้น

หากวิเคราะห์แบบง่ายๆตามอัตราของเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสารสู่สนามบินเชียงใหม่ในช่วงเก้าปีที่ผ่านมาแล้วนั้น เป็นที่แน่นอนว่า ยอดผู้โดยสารสู่สนามบินเชียงใหม่จะต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 20 ล้านคน!!!

แต่อย่างไรก็ตามประเด็นหลักๆมีอยู่ว่า รัฐบาลพร้อมแล้วหรือยัง? ที่จะสร้างบ้านหลังใหม่เพื่อรองรับความต้องการของผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการอันได้แก่ บรรดานักท่องเที่ยว พี่น้องชาวไทย รวมไปถึงผู้ที่หลงไหลที่ทะลักเข้าไปยังเชียงใหม่ซึ่งมีมากขึ้นทุกวันๆ

และจากการที่ผมได้ฟังความคิดเห็นนอกรอบจากผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านเกี่ยวกับการสร้างสนามบินเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็นบ้านหลังที่สองนั้นต้องขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยด้วยกันดังเช่น ใครจะเป็นเจ้าภาพในการศึกษาวิจัยกับโครงการใหญ่ๆที่ต้องใช้พื้นที่อย่างน้อยสี่ถึงเจ็ดพันไร่ขึ้นไป ทำเลที่จะจัดตั้งจะต้องไม่ไกลจากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง การเดินทางเข้าออกจะต้องมีความสะดวก เม็ดเงินที่จะต้องลงทุนมากน้อยมหาศาลเท่าไหร่? จะต้องใช้เวลานานเท่าใด? จะสร้างรูปแบบโมเดลอย่างไร? ประชาชนในท้องที่จะมีส่วนร่วมเช่นไหร่? และในเรื่องของการเวนคืนที่ดินจะต้องจัดการเยี่ยงใด?

ทั้งนี้การที่สนามบินสุวรรณภูมิสร้างเสร็จอย่างรวดเร็วก็สืบเนื่องมาจากมีสถานที่ๆจะใช้ก่อสร้างรองรับอยู่แล้ว อีกทั้งประชาชนในชุมชนก็มีส่วนร่วม จึงทำให้การบริหารจัดการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับประเด็นรองลงมาที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการสร้างท่าอากาศยานของเมืองเชียงใหม่บ้านใหม่หลังที่สองกันมากก็คือ สนามบินเชียงใหม่ในยุคปัจจุบันสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อยู่อาศัยรอบๆข้างที่เข้าไปกระทบต่อคุณภาพชีวิตอันได้แก่ การจราจรคับคั่งติดขัด สร้างมลพิษ เป็นต้น

อนึ่งผมขอขอบพระคุณท่านอธิการบดี ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์แห่งมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ที่ได้มอบหมายให้ผมเข้าร่วมการแทนท่านโดยผมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและได้พบปะและสร้างพันธมิตรใหม่ๆอีกด้วย

กล่าวโดยสรุปทั้งนี้และทั้งนั้นผู้ที่เข้าใจถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของสนามบินเชียงใหม่เป็นอย่างดีท่านหนึ่งก็ควรเป็น “นาวาตรีมณธนิก รักงาม” ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่คนปัจจุบัน ที่ท่านให้ความคิดเห็นอีกทั้งขณะนี้ท่านก็กำลังศึกษาถึงปัญหาต่างๆซึ่งท่านทำการบ้านเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างหนัก แต่เหนือสิ่งอื่นใดการที่บ้านหลังใหม่ของท่าอากาศยานนานาชาติของเมืองเชียงใหม่จะเกิดขึ้นมาได้นั้น คงจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกๆภาคส่วนที่จะต้องร่วมกันจับมือรวมพลังให้เกิดขึ้นมาเป็นหน้าเป็นตาให้กับเมืองเชียงใหม่จริงๆละครับ.

โดยดร….วิวัฒน์ เศรษฐช่วย

Check Also

มิติใหม่ของเยาวชนแห่งนานาประเทศ

ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ ผมได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสกับเยาวชนนานาชาติถึง  45 คนที่ต่างวาระกัน โดยเยาวชนมาจากประเทศสิงคโปร์ 16 คน และจากประเทศสหรัฐอเมริกา 27 คน ทำให้ผมได้รับรู้ถึงการก้าวล้ำไปในมิติใหม่ของเยาวชนนานาชาติได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งยังได้รับเสียงสะท้อนจากเยาวชนนานาชาติเหล่านี้ ที่พวกเขามีมุมมองต่อประเทศไทยอีกด้วย โดยเยาวชนรุ่นใหม่ที่ผมได้เข้าไปรู้จักนั้น บางคนมีผู้ปกครองติดตามมาด้วย ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *