Monday , July 13 2020
Home / บทความ / บ้านเขา บ้านเรา / โรงเรียนไทยมาตรฐานระดับสากลแห่งเมืองล้านนา

โรงเรียนไทยมาตรฐานระดับสากลแห่งเมืองล้านนา

การสร้างสิ่งใดก็ตามที่ต้องการความยั่งยืนน่าเชื่อถือ ผู้ที่เป็นตัวขับเคลื่อนองค์กรจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เป็นนักคิดนอกกรอบ มีความมุ่งมั่น ถ่อมตน เป็นนักฟังที่ดี มีแคแรคเตอร์ที่ดี มีความกล้าหาญ มีความรอบคอบ มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและต่อผู้อื่น และจะต้องมีการตัดสินใจที่แม่นยำ

ทั้งนี้ผมได้สัมผัสเห็นผู้หญิงตัวเล็กๆ แต่ใจเหล็กคนหนึ่งจิตใจเต็มไปด้วยความแข็งแกร่ง ซึ่งคุณสมบัติเช่นนี้ผมได้รู้จักและสัมผัสท่านอย่างต่อเนื่องในช่วงแปดปีที่ผ่านมา!!!

โดยครั้งแรกผมได้เดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่เชียงใหม่ และมีอยู่วันหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสไปส่ง “ฮ่องเต้” หลานชายที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่

เมื่อผมได้เห็นอาคารตั้งตระหง่านเรียงรายกันอย่างสะอาดสะอ้าน ผมก็นึกอยู่ในใจว่า นี่ไม่น่าจะใช่โรงเรียนมัธยม น่าจะเป็นมหาวิทยาลัย  โดยวินาทีนั้นผมตัดสินใจว่า จะต้องทำความรู้จักกับผู้ที่ก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ให้ได้ !!!

เจ้าของโรงเรียนแห่งนี้ที่ผมได้มีโอกาสพบในอีกไม่กี่วันต่อมา กลับปรากฏว่า เป็นหญิงร่างเล็ก แววตามีความเด็ดเดี่ยว ท่านผู้นี้คือ “อาจารย์วารี ภัทราวนิชย์”

หลังจากที่วันนั้นได้คุยกับอาจารย์วารีราวๆสองชั่วโมงแล้ว ผมก็ตัดสินใจเขียนบทความตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์สยามมีเดียทันที

ผมจำได้อย่างแม่นยำเลยว่า แรกเริ่มเดิมทีอาจารย์วารีท่านก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลขึ้นมาก่อน ซึ่งเป็นโรงเรียนเล็กๆที่อาจารย์วารีก่อตั้งเมื่อปี 2521 หรือเมื่อ 40 ปีก่อนโดยมีนักเรียนเพียงไม่กี่คน

แต่ด้วยใจรักเด็กๆและต้องการมีส่วนในการพัฒนาเด็กๆอย่างต่อเนื่อง อาจารย์วารีจึงได้ก่อตั้ง “โรงเรียนวารีเชียงใหม่”ขึ้นในปี 2546 หรือเมื่อ 15 ปีนี้เอง โดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปัจจุบันมีนักเรียนจบไปแล้ว 13 รุ่นและสามารถสอบเข้าเรียนในคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์สายศิลปศาสตร์และอื่นๆในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับประเทศทั้งของรัฐและเอกชน โดยทำให้ขณะนี้โรงเรียนวารีเชียงใหม่เติบโตขึ้นอย่างมากมาย มีนักเรียนถึงสามพันคนในเนื้อที่ห้าสิบไร่

โรงเรียนวารีเชียงใหม่เปิดสอน 2 หลักสูตรด้วยกันคือหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยแบ่งออกเป็นสองโปรแกรม คือโปรแกรมภาษาไทยปกติและภาษาที่ 2 (ESL)

ส่วนหลักสูตรที่สองที่ใช้สื่อสารสอนเป็นภาษาอังกฤษทุกวิชายกเว้นภาษาไทย โดยหลักสูตรที่สองนี้ เป็นหลักสูตรทางเลือกให้แก่นักเรียนที่มีทักษะความสามารถทางด้านวิชาการและด้านภาษาอังกฤษเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเพื่ออนาคตตามศักยภาพของผู้เรียน  คือหลักสูตรนานาชาติของแคมบริดจ์ จากสหราชอาณาจักรประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานสากลและได้รับการยอมรับจากทั่วโลก มีการสอบวัดความรู้โดยศูนย์สอบที่ได้รับรองมาจากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ ซึ่งสามารถยื่นเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได้ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกัน ปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมปลายโดยมีการเปิดสอนมาเป็นระยะเวลา 8 ปีแล้ว ซึ่งมีนักเรียนจบไปแล้ว 4 รุ่น และประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมในมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลกอย่างน่าภาคภูมิใจ

โดยทั้งสองหลักสูตรนี้มีนักเรียนรวมกันแล้วในขณะนี้มีประมาณสามพันคน

แต่ยังมีสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดและจุดเด่นอย่างยอดเยี่ยมก็คือ โรงเรียนวารีแห่งนี้มีคุณครูต่างชาติเจ้าของภาษาอังกฤษถึง 100 คนทำการสอนบรรดาเด็กๆนักเรียน และมีคุณครูคนไทยอีกถึง145 คน แถมด้วยบุคลากรสนับสนุนอื่นๆอีกประมาณ 40 คน!!!

อีกทั้งสิ่งที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่และผู้ปกครองต่างภาคภูมิใจที่สุดก็คือ นักเรียนที่จบไปแล้ว ล้วนแต่ประสบความสำเร็จสามารถเข้าศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชนตามศักยภาพของทุกคน โดยทางโรงเรียนมีการวิจัยและพัฒนาทั้งทางด้านหลักสูตร กระบวนการสอน การพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องและยังนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างหลากหลาย

และเป็นที่น่าสังเกตว่านักเรียนทุกคนต่างรักสถาบันสูงมีความผูกพันธ์กับโรงเรียนและกับอาจารย์ดีมาก โดยศิษย์เก่าจะไปร่วมกิจกรรมของโรงเรียนประจำ ดังเช่นในวันไหว้ครู กีฬาโรงเรียน วันคริสต์มาสเป็นต้น

อีกทั้งโรงเรียนวารีเชียงใหม่ยังมีสระว่ายน้ำอย่างครบครัวทั้งสระว่ายใหญ่และสระว่ายน้ำเล็ก
เนื่องจากผมต้องส่งหลานไปโรงเรียนเป็นประจำ ผมจึงได้เห็นการพัฒนาการของการก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อเฟื้อต่อนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้หลานชายของผมได้เล่าให้ฟังว่า “ครั้งหนึ่งอาคารที่อาจารย์วารีกำลังก่อสร้างขึ้นมาได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่กลับไม่ถูกต้องตามสเปคของอาจารย์วารี ท่านได้สั่งให้รื้อใหม่อย่างไม่เสียดาย ทำให้ผู้ปกครองบางคนบ่นว่า ไม่น่ารื้อเลย !!!

แต่อาจารย์วารีได้อธิบายภายหลังว่า “การที่ครูรื้อและทำใหม่นั้น ก็เพื่อให้อาคารมีความสะดวกและปลอดภัยต่อนักเรียน  มิต้องการเก็บเงินไว้ในกระเป๋า แต่ต้องการจะพัฒนาโรงเรียนให้เจริญ”

ในฐานะที่ผมก็เป็นผู้ปกครองคนหนึ่ง ส่งหลานตั้งแต่เริ่มเรียนชั้นประถมจนขณะนี้เรียนอยู่มัธยมสี่ ผมพูดได้อย่างภาคภูมิใจมากๆเลยว่า โรงเรียนวารีเชียงใหม่แห่งนี้มีคุณภาพสูงสมศักดิ์ศรีเป็นหน้าเป็นตาของเมืองเชียงใหม่

อนึ่งเมื่อแปดปีก่อนหลานของผมไม่ค่อยอยากไปโรงเรียนเท่าใดนัก แต่เนื่องจากโรงเรียนเป็นสถานที่อบอุ่น อาจารย์ทุกคนเอาใจใส่ทุ่มเทให้แก่ลูกศิษย์ ทำให้ขณะนี้หลานชายเริ่มกระตือรือร้นสูงขึ้นตามลำดับ โดยเดี๋ยวนี้ไม่มีใครบังคับที่เขาตื่นตั้งแต่ตีสี่ ทำการบ้านและเตรียมบทเรียนล่วงหน้าให้แล้วเสร็จและครอบครัวจะส่งเขาไปถึงโรงเรียนก่อนหกโมงครึ่งทุกวันโดยผมสังเกตว่าหลานฮ่องเต้เป็นคนแรกที่ไปถึงโรงเรียน ทั้งๆที่โรงเรียนเริ่มเรียนตอนแปดโมงเช้าโดยหลานฮ่องเต้ตั้งใจจะไปให้ทันเวลาตั้งแถวเคารพธงชาติดังที่อาจารย์วารีเคร่งครัดมากๆ แถมหลานยังถูกเลือกเป็นหัวหน้าชั้นอีกด้วย มีศักยภาพภาษาอังกฤษคล่องแคล่ว เป็นเด็กเรียนเก่ง มีวินัยสูงและมีจิตอาสาเต็มร้อย

อนึ่งหากมีกิจกรรมของโรงเรียนวารีเชียงใหม่หรือการประชุมผู้ปกครอง ผมจะเข้าร่วมเป็นประจำเหมือนกับผู้ปกครองคนอื่นๆและผมพบว่าผมไม่เคยได้ยินข้อเรียกร้องหรือเสียงบ่นจากผู้ปกครองเรื่องค่าเล่าเรียน โดยผมได้ลองสุ่มตัวอย่างดูและพบว่าผู้ปกครองต่างแสดงออกเป็นเสียงเดียวกันว่า รู้สึกพอใจมากกับการเอาใจใส่ลูกหลานของพวกเขาจากอาจารย์วารีและครูทุกคนอีกทั้งโรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นสถาบันที่มีคุณภาพสูงอีกด้วย

อนึ่งกิจกรรมหนึ่งที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 10 พฤศิกายนที่ผ่านมานี้คือละครเรื่อง “บุพเพสันนิวาส” ณ โรงละครกาดเธียเตอร์ กาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่โอ่โถงแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ทางโรงเรียนทุ่มทุนจัดรายการพิเศษในทุกๆปี

ก่อนการแสดงสองชั่วโมงผมและครอบครัวได้นำหลานฮ่องเต้ไปส่ง เห็นนักเรียนแต่งตัวกันอย่างสวยงามราวกับนักแสดงมืออาชีพเตรียมพร้อมจะร่วมเล่นละครเดินกันขวักไขว่ทีเดียว

และเมื่อรายการเริ่มขึ้น อาจารย์วารีเล่าถึงวัตถุประสงค์ในการจัดละครเวทีครั้งนี้ เนื่องมาจากท่านต้องการส่งเสริมนักเรียนทุกๆคนได้มีโอกาสจะแสดงความสามารถตามศักยภาพต่างๆในแต่ละบุคคล ให้รู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง ฝึกฝนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา  การวางแผนในการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นจนสำเร็จ ฝึกความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจ มีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยเฉพาะการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความสำคัญมากในการดำรงชีวิตในยุคที่โลกเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรมผลงาน และเสริมสร้างทักษะชีวิต ไปพร้อมๆกับทักษะวิชาการ เพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุขและรู้เท่าทันโลก

ในการสร้างละครเวทีครั้งนี้ ทางโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้จัดทำเป็นโปรเจ็คใหญ่ที่ทุกฝ่ายจะต้องมีส่วนร่วมในการทำให้งานนี้สำเร็จร่วมกันด้วยความภาคภูมิใจ โดยจัดให้ นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถม และมัธยม เป็นผู้แสดงตามระดับชั้นของทุก 3 ปี มีครูผู้สอนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ครูนาฏศิลป์ดนตรี และครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูฝ่ายสนับสนุน และทีมกรรมการบริหารทุกแผนก ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักเรียนทุกคน

ทั้งนี้อาจารย์วารีมีความภาคภูมิใจมากที่ในปีนี้ได้พัฒนาการจัดละครเป็นละครเพลงเต็มทั้งเรื่องด้วยการเขียนบทละครเอง แต่งบทเพลงเนื้อร้องทำนองเอง ซึ่งนักเรียนได้ใช้ความสามารถในการร้องเพลงและเล่นดนตรีด้วยตนเองในละครตลอดทั้งเรื่อง

เมื่อมาถึงเวลาการแสดงละครของนักเรียน ผมรู้สึกประทับใจและสนุกสนานราวเสมือนกับชมการแสดงจากนักแสดงมืออาชีพเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นการแสดง เครื่องแต่งกาย การเปลี่ยนฉาก รวมไปถึงดนตรีประกอบ

การแสดงละครครั้งนี้ใช้เวลาสองชั่วโมงเต็มๆและภาพประทับใจฉากสุดท้ายก็คือตอนที่นักแสดงทั้ง 700 คนได้ทะยอยออกมายืนเรียงแถวเรียงรายอย่างงดงามตระการตาเรียกความชื่นชมจากผู้เข้าชมเป็นระยะๆ ได้รับเสียงปรบมือดังกึกก้องเลยทีเดียว!!!

กล่าวโดยสรุปทั้งนี้และทั้งนั้นการสร้างสถาบันการศึกษาให้ประสบผลสำเร็จมิใช่เรื่องง่ายๆ หากมิได้ใช้จิตใจทุ่มลงไปเต็มที่อย่าง “อาจารย์วารี ภัทราวนิชย์” ที่ท่านได้ใช้ทั้งแรงกายและแรงใจรวมไปถึงจิตวิญญาณของการเป็นเรือจ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์วารีเป็นนักบริหารยอดเยี่ยมที่หาตัวจับยาก มีมนุษย์สัมพันธ์เป็นเลิศโดยจำชื่อนักเรียนได้หมดทุกคน และเหนือสิ่งอื่นใดอาจารย์วารีต้องการส่งเสริมและพัฒนาเด็กๆลูกศิษย์ส่งไปถึงฝั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพจนโดดเด่นเป็นสง่าดังเช่นทุกวันนี้ละครับ.

โดย…ดร.วิวัฒน์  เศรษฐช่วย

Check Also

ผู้ได้รับรางวัลสูงสุดของโรตารีสากล: ดร.ศุภวัตร ภูวกุล

ดร.ศุภวัตร ภูวกุลได้รับรางวัลสูงสุดของโรตารีสากล มวลมิตรโรตาเรียนร่วมประชุมครั้งที่ 1/2563-64 ณ ห้องประชุม        โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส เชียงใหม่ 9 กรกฏาคม 2563 ถึงแม้ว่าผมจะเคยเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับชีวประวัติและผลงานของ “ดร.ศุภวัตร ภูวกุล” ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *